Her kan du få information om spildevand, drikkevand, regnvand, vandløb, HORFOR og meget mere.
Læs om nye anlæg, omlægninger og renoveringer i parker og grønne områder

Hvis du hører eller ser rotter, ser rottehuller eller rotteekskrementer, skal du straks anmelde det til Herlev Kommune. 

I Herlev findes alt lige fra fredet ”vild natur” i moserne til parker og søer i bymidten. Få inspiration til at opleve naturen her.
Her finder du bl.a. informationer om flytning af jord, miljøuheld, olietanke, jordforurening og meget mere.
Se hvornår du får hentet affald eller giv os besked, hvis dit affald ikke er hentet og meget mere.

Nytte- og pensionisthaver

Herlev Kommune har et antal nyttehaver beliggende henholdsvis på Stokholtbuen og på Klausdalsbrovej.