Idrætspolitik i Herlev

Herlev Kommune har en idrætspolitik med livskvalitet og fællesskab sat i centrum. Idrætspolitikken sikrer fokus på styrkelse af det lokale idrætsliv, til gavn for alle borgere i Herlev.

Aikido

>> Læs Herlev Kommunes Idrætspolitik her

Idrætspolitikkens formål
I Idrætspolitikken præsenteres en vision – at alle borgere i Herlev i 2021 er aktive i byens idrætsliv, enten som udøvere, frivillige eller på anden måde – og en række mål og indsatsområder beskrives.

Et styrket lokalt idrætsliv i Herlev er det udbytte, man kan se frem til med Idrætspolitikkens gavnlige virkninger.

Idrætspolitikken tager udgangspunkt i idrættens iboende, positive værdier – såsom fællesskab, kropslighed, glæde, engagement og fordybelse – og i de forskellige livsfaser, alle Herlevborgere gennemlever fra spædbarn og til alderdom. Idrætstilbud, muligheder og kommunikation mv. herom skal virke i de seks livsfaser.

Idrætspolitikkens tilblivelse
Herlev Kommunes Idrætspolitik blev vedtaget i foråret 2015. Forud var gået en demokratisk proces, som blev indledt i foråret 2013 med et kommissorium, der blev politisk behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, Forenings- og Fritidsrådet samt Idrætsforum.

Processen involverede en åben workshop i efteråret 2014, med deltagelse og faglige input fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN). Relevante, lokale aktører som idrætsforeninger, politikere, skoler, medlemmer af TIM (Trivsel, Idræt og Motion), selvorganiserede udøvere samt interesserede borgere deltog til skærpelse og forankring af debatten om tendenser og udviklingsperspektiver i idrætslivet.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2014 at sende idrætspolitikken i høring, og i den forbindelse blev der sendt høringsmail ud til idrætsforeninger og andre relevante parter. Politikken blev ligeledes drøftet politisk i kommunens udvalg og råd.

>> Læs Herlev Kommunes Idrætspolitik her

Sidst opdateret 30/01 2018

Kontakt


Kultur, Fritid og Erhverv

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf: 44 52 58 24
MBH@herlev.dk

Selvbetjening_banner_bmp.bmp