Banefordeling i badet

Planlæg dine besøg i Hjortespringet bedre ved at danne dig et overblik over, hvornår baner og bassiner er anvendt til andet end badegæster.

HJB_september2017_1.jpg

Hjortespringbadet er et travlt svømmebad. Udover almindelige badegæster benyttes badet af såvel lokale foreninger, institutioner og projekter som af forskellige behandlings- og aktivitetstilbud. Derudover foretages der også løbende vedligehold af enkelte bassiner eller af hele badet.

I almindelig åbningstid er der for badets gæster som regel adgang til bassinerne, men også god grund til at planlægge sine besøg. Så man kommer i badet på tidspunkter, hvor mulighederne for at udfolde sig i bassinerne er størst.

Det kan man blandt andet gøre ved at danne sig overblik i badets banefordeling.

Vigtigt omkring 50-meter bassinet
Det er vigtigt at være opmærksom på:

  • At banefordelingen ikke viser, hvordan de enkelte baner i 50-meter bassinet er anvendt, kun om de er offentligt tilgængelige eller optaget af en forening mv.
  • At der imidlertid altid tilstræbes at være baner reserveret til motionssvømning - typisk flere baner til forskellige svømmehastigheder
  • At antallet af baner allokeret til motionssvømning beror på en aktuel vurdering fra personalets side - skønner dette, at behovet i perioder er større for bassinplads til leg end til motionssvømning, tilpasses dette

Se den aktuelle banefordeling ved at klikke på billedet herunder:

HJB_oversigt.JPG

Sidst opdateret 08/12 2017

Kontakt


Hjortespringbadet

Skinderskovvej 29
2730 Herlev
Tlf: 44 52 58 58
Idraet@herlev.dk

Driftsleder

Mogens Ketelsen
Mogens.Ketelsen@herlev.dk

Facebook like banner bmp

HJB_gravid_herlevdk.jpg

Download_banner_bmp

Selvbetjening_banner_bmp.bmp

Herlev