Forside | Borger | Kultur, idræt og fritid | Frivillighed | Tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2017

Tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2017

Find information om, hvordan du søger tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18, og hvornår der kan søges.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 afsat 93.000 kr. til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.

Formål med tilskuddet er at:

 • Støtte op om græsrødderne og at få de små foreninger til at blomstre.
 • Støtte indsatser der kommer herlevborgere og lokalsamfundet til gode.
 • Bidrage til at de frivillige ikke har udgifter i forbindelse med deres frivillige indsats.

Hvad ydes der støtte til:

 1. Aktiviteter og projekter, der har til formål at forhindre eller forebygge ensomhedsproblematikker. Dette kan eksempelvis ske ved inddragelse af boligforeninger, inddragelse af kommunale samarbejdsparter og i samarbejde mellem foreninger.
 2. Aktiviteter med fokus på rekruttering, kvalificering, supervision og fastholdelse af frivillige, inklusiv kurser og sociale arrangementer.
 3. Konkrete aktiviteter for brugere udført af frivillige.

Bemærk at ansøgninger, der opfylder 1. punkt, vil blive prioriteret i forbindelse med uddelingen.

Frivilligt socialt arbejde er:

 • Arbejde der udføres for andre end familie og slægt, og uden at nogen kan stille krav om det
 • Ikke lønnet og udføres til gavn for mennesker med særlige behov
 • Arbejde der gennemføres inden for rammerne af en organisation, forening eller et projekt. Formålet må ikke være at skabe overskud.

Hvordan søger du:

Her finder du ansøgningsskemaet, som skal være modtaget senest 1. januar 2017. Det er vigtigt at udfylde alle felter i ansøgningsskemaet og vedlæg ikke bilag. Bemærk at teksten i punkt 6 vil blive brugt direkte i indstillingen til Sundheds- og Voksenudvalget.

Sundheds- og Voksenudvalget beslutter den endelige fordeling af midlerne på udvalgets møde i januar.

Akutpulje:

Nye foreninger, grupper eller initiativer har mulighed for at søge om tilskud fra akutpuljen. Ved ansøgninger gælder de samme kriterier som ovenfor, og der anvendes det samme elektroniske ansøgningsskema. Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året.

For bevilget tilskud gælder at:

 • Tilskuddet må ikke anvendes til andet end det angivne i bevillingen uden forudgående aftale med Michala K. Madsen. Hvis dette alligevel sker, kan beløbet kræves tilbagebetalt.
 • Der skal så snart aktiviteten/projektet er afsluttet - eller senest den 1. januar året efter den modtagne støtte - indsendes en skriftlig tilbagemelding om, hvorledes de støttede aktiviteter er forløbet, og hvordan tilskuddet er brugt. Til formålet anvender du dette regnskabs- og evalueringsskema.

Se de samlede retningslinjer her.

Sidst opdateret 30/11 2017

Kontakt

 

By og Udvikling

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 60 21
Kontakt Michala K. Madsen