Kursustilskud

Retningslinier for tilskud til leder- og instruktøruddannelse til folkeoplysende foreninger, der etablerer aktiviteter for børn og unge i Herlev Kommune.

Herlev Hjorten Badminton 1
Herlev Hjorten Badminton

§1

Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse sendes til Kultur, Fritid og Erhverv senest 14 dage efter kursets afslutning med oplysning om kursusafgift, evt. transportudgifter, oplysning om kursets titel og indhold samt på hvilken måde træneren/lederen har med virksomhed for børn og unge at gøre. Ansøgningsskema findes på herlev.dk.

§2

Tilskud ydes til uddannelse af ledere* og instruktører, der forestår aktiviteter for børn og unge under 25 år i Herlev Kommune, til kurser, der sigter på kvalifikationer og kompetencer forbundet med den direkte aktivitetsinstruktion i mødet mellem instruktør og medlem/deltager. Tilskud ydes ikke til kurser/uddannelse, der har et erhvervsmæssigt formål.

§3

Der gives tilskud på 75 % af kursusudgiften op til maksimalt 5.000 kr. pr. kursus pr. person. Frem til 1. december kan hver forening maksimalt modtage tilskud på 10.000 kr.

Et eventuelt restbeløb i puljen fordeles herefter forholdsmæssigt mellem ansøgte kurser på op til 75 % af kursusudgiften op til maksimalt 5.000 kr. pr. kursus pr. person.

§4

I tilskuddet inkluderes eventuel transport med billigste offentlige transportmiddel. Der ydes ikke transporttilskud til kurser, der holdes i udlandet.

§5

Senest den 1. august hvert år sender den enkelte forening regnskab for det foregående år som dokumentation for, at kommunens tilskud til leder- og instruktøruddannelse vedrørende virksomhed for børn og unge under 25 år ikke overstiger 75 pct. af foreningens samlede udgifter til dette formål. Regnskabet skal være underskrevet af foreningens ansvarlige over for Kommunalbestyrelsen og den valgte revisor. Tilskud fra Herlev Kommune, der ikke er anvendt i henhold til ovenstående, skal tilbagebetales.

*Der er ikke tale om foreningsledere (f.eks. bestyrelsesmedlemmer), men om at begrebet 'leder' i eksempelvis spejdergrupper anvendes i stedet for begrebet 'instruktør'.

 

Således vedtaget af Børne- og Kulturudvalget den 28. september 2005.
Revideret af Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2017.

Sidst opdateret 16/10 2017
Kontakt

Kultur, Fritid og Erhverv

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf: 44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk