Handicapparkering

Læs om hvor du finder handicapparkeringspladser og om reglerne på området.

P-pladser

På større p-pladser ved fx indkøbscentre, svømme- og sportshaller skal der for hver 25. plads indrettes, reserveres og afmærkes 1-2 parkeringspladser for personer med handicap.Handicapparkering-foto

Tilladelse

Handicapparkeringspladser er for personer hvis bevægelsesevne er nedsat. Du må parkere din bil på en handicapparkeringsplads, når der ligger et blåt handicapparkeringskort i bilens forrude eller hvis en af dine passagerer har et gyldigt handicapparkeringskort.

Normalt er der ikke nummerplade på en lovligt anlagt handicap p-plads. Dvs. at p-pladsen kan benyttes af andre handicappede men ikke af andre i øvrigt. Overtrædelse medfører en parkeringsafgift.

Anlægning

  • På privat vej eller p-plads

Borgere med varigt nedsat funktionsevne kan få hjælp til indretning af bolig, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Boligbegrebet kan omfatte en reserveret parkeringsplads til leje-, andels- og ejerboliger, når der er tilknyttet et privat parkeringsområde. Dog kan særlige reguleringer i anden lovgivning eller foreningsvedtægter evt. begrænse mulighederne for at få hjælp efter Servicelovens § 116.

Hjælpemiddelafdelingen behandler ansøgning om handicapparkering på privat vej eller p-plads og vurderer om etablering af handicapparkering er nødvendigt. I forbindelse med behandling af ansøgningen vil en ergoterapeut almindeligvis komme på hjemmebesøg.

  • På offentlig vej eller p-plads

Hjælpemiddelafdelingen kan ikke bevilge hjælp til etablering af af handicapparkeringsplads uden for borgerens bolig på offentlig vej eller p-plads. Hvis borgeren selv ønsker at betale for anlæg af en handicapparkeringsplads på offentlig vej så kan Hjælpemiddelafdelingen tilbyde vejledning.

Hvis borgeren betaler for anlæg af p-båsen, kommer Center for Teknik og Miljø med forslag til udformning, får politiets godkendelse og får p-båsen anlagt. Regningen på arbejdet sendes til den ansøger.

Har du spørgsmål om handicapparkeringsbåse på offentlig vej kan du skrive en e-mail til Center for Teknik og Miljø på tm@herlev.dk.

Sidst opdateret 09/05 2017
Kontakt

Hjælpemiddelafdelingen

Lærkegaard Center
Persillehaven 28
2730 Herlev
Tlf. 4452 6260
Kontakt os

Mandag-onsdag kl. 8.00-15.15.
Torsdag kl. 8.00-16.00 og fredag kl. 8.00-14.15.