Forside | Borger | Handicap og socialpsykiatri

Udviklingshæmning og psykiske vanskeligheder

Som voksen med udviklingshæmning og/eller psykiske vanskeligheder kan du kan få hjælp, støtte og blive visiteret til en række specialiserede dag- og døgntilbud for voksne.

Voksne med udviklingshæmning

Som voksen med udviklingshæmning kan du blive visiteret til bolig- eller aktivitetstilbud og få støtte til hverdagen.

Psykiske vanskeligheder

Du kan som voksen med psykiske vanskeligheder få rådgivning, pædagogisk støtte samt aktivitets- og samværstilbud.

Tilbud til voksne med handicap

Som voksen med handicap kan du ansøge om forskellige ydelser:

Råd og vejledning

Vi forsøger at give dig bedst mulig støtte, råd og vejledning.

Genoptræning

Du kan få tilbud om genoptræning af sygehuset eller kommunen, hvis du har været indlagt på sygehus eller på anden måde er svækket efter sygdom.

 


 

Find flere informationer:

Sidst opdateret 27/03 2018
Kontakt

Center for Børn, Familie og Handicap
eller
Center for Omsorg og Sundhed

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Tlf. 44 52 70 00
Send os en e-mail