Institutionsforum

Der er etableret et forum for Herlev Kommunes institutioner og selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Herlev Kommune.

Der etableres et Institutionsforum for Herlev Kommunes institutioner samt selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Herlev Kommune.

Stk. 1. Institutionsforums sammensætning.

Institutionsforum består af:

a. Én repræsentant fra forældrerådet i de enkelte institutioner

b. Én repræsentant fra hver bestyrelse i de selvejende institutioner

c. Distriktslederne

d. Børne- og Undervisningsudvalget, 7 medlemmer
Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget er formand for Institutionsforum

Center for Dagtilbud og Skole fungerer som sekretariat for Institutionsforum

Institutionsforum vælges for en 2-årig periode

Der vælges endvidere en suppleant for medlemmerne valgt under pkt. a. og b.

Såfremt et medlem må forventes at være forhindret i at varetage sit hverv i mindst en måned, skal Institutionsforums formand indkalde suppleanten.

Stk. 2. Institutionsforums møder.

3 ordinære møder årligt samt 1 fælles møde for samtlige forældrebestyrelsesmedlemmer og medlemmer af forældrerådet.

Ekstraordinære møder afholdes, såfremt sager af almen interesse for Institutionsforum skal behandles på Børne- og Undervisningsudvalgets møde.

Ekstraordinære møder indkaldes af formanden.

1/3 af rådets medlemmer kan endvidere anmode formanden om at indkalde til ekstraordinært møde.

Stk. 3. Institutionsforum skal:

  • Udtale sig i spørgsmål som Institutionsforum forelægges
  • Udtale sig om kommunens budgetforslag
  • Høres angående spørgsmål vedrørende væsentlige ændringer i institutionernes forhold inden vedtagelse

Institutionsforum kan:

  • Udtale sig i spørgsmål af generel karakter på dagtilbudsområdet.

Sidst opdateret 09/07 2014
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Tlf. 44 52 71 10

Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.