Forside | Borger | Dagtilbud og skole | Skolereformen i Herlev

Fokus på elevernes læring i en varieret skoledag

Blandt skolereformens nøgleord er øget fokus på trivsel, læring og bevægelse samt en længere og varieret skoledag med faglig fordybelse og lektiehjælp.

Den nye skole i Herlev

Skolerne i Herlev arbejder ud fra et fælles grundlag, når reformen skal blive til hverdag og virkelighed for eleverne.
En beskrivelse af dette kan ses i publikationen: Ny skole i Herlev.

Formålet for folkeskolen

Med reformen er der ikke ændret på formålet for folkeskolen, men der er opstillet nogle helt overordnede mål for arbejdet.

Reformen har tre overordnede mål:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Kort om reformen og den nye folkeskole

Hensigten med reformen er at gøre en god folkeskole bedre. Konkrete tiltag på baggrund af reformen skal bygge videre på folkeskolens nuværende styrker og sikre, at der tages hånd om de udfordringer, som skolen står overfor i dag og på sigt.

Her kan du læse mere om elevernes varierede skoledag, mål for elevernes læring, samarbejdet med forældre, den åbne skole samt skolernes arbejde med inklusion og talentpleje.

Et godt overblik over reformen og dens hovedtræk findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Desuden er EMU en god portal at få mere at vide fra om forældreopgaver, samarbejde med skolen, hvis man er i tvivl som forældre om støtte til sit barn, osv.
EMU-portal. (Rul skærmbilledet nedad for rigtig mange nyttige emner).

Sidst opdateret 14/02 2017
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Tlf. 44 52 71 10

Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.