Sprogindsatser

Organisering af sprogindsatsen i Herlev Kommune

I forbindelse med kommunens lovmæssige forpligtigelser på sprogområdet i henhold til § 11 i Dagtilbudsloven (LBK nr. 668 af 17/06/2011) informeres hermed om den strategi og de mål og rammer som Center for Dagtilbud og Skole har iværksat med henblik på en kvalificeret indsats på området. Herlev Kommune har udarbejdet en struktur, hvor daginstitutionerne og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samarbejder om gennemførelsen af sprogvurderingerne og de sprogunderstøttende aktiviteter i daginstitutionerne.

Læs mere

Sidst opdateret 23/07 2014
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Tlf. 44 52 71 10

Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.