Tilskud til privat børnepasning

Denne ordning giver forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud.

Tilskuddet kan bevilges fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et kommunalt dagtilbud, til børn i alderen 24 uger til og med 2 år.

Forældrene kan indgå aftale med:

  • en person som passer barnet i forældrenes hjem
  • en privatperson som i sit hjem eller andre lokaler passer barnet
  • flere forældre som etablerer en privat pasningsordning

Forældre skal indgå en skriftlig aftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private børnepasning. Det kommunale tilskud kan i 2018 maks. udgøre 6.617 kr. pr. måned.

Få mere at vide om denne ordning i kommunens dagpleje på tlf. 4452 5842.

Sidst opdateret 20/12 2017
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Tlf. 44 52 71 10

Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.