Fripladstilskud og søskenderabat

Her kan du læse om økonomisk fripladstilskud, og om søskenderabat

Se Institutionstakster for 2018.

Økonomisk fripladstilskud

Fra 1. januar 2016 er loven om økonomisk fripladstilskud ændret

Den nye lov betyder, at der automatisk skal ske en genberegning af den økonomiske friplads hver måned.

Beregningen sker ud fra oplysninger i indkomstregisteret hos SKAT. Alle indtægter, på nær indtægter hos selvstændige erhvervsdrivende, indberettes månedligt. Indberetningen sker fra det sted, hvor du får din indkomst fra.

Den månedlige indberetning til indkomstregisteret bliver sammenholdt med de indkomstoplysninger der er opgivet på din fripladssag. Det betyder, at hvis der er ændringer i din indkomst, både ved stigning og fald, vil der blive lavet en ny beregning, som du vil få besked om via digital post.

Husk at indsende en ny ansøgning på Digital Pladsanvisning, hvis indkomstgrundlaget skal rettes i efterfølgende måneder.
Du har fortsat oplysningspligt omkring ændringer i husstandens sammensætning, civilstatus m.v.

Hvis du allerede modtaget økonomisk fripladstilskud, er du automatisk omfattet af de nye regler fra 1. januar 2016.

I 2017 kan der bevilges fuld friplads ved en personlig indkomst på under 170.101 kr. Der kan bevilges nedsættelse af betalingen ved en personlig indkomst mellem 170.101 og 528.200 kr.

For enlige forsørgere gives i 2017 et fradrag i indkomsten på 59.492 kr. årligt.

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første.

Hvis en familie med fripladstilskud benytter dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end Herlev Kommune, gives der ikke fripladstilskud og søskendetilskud til den eventuelle forskel.

Er du tilflytter - og har du haft fripladstilskud i din tidligere bopælskommune - skal du søge nyt fripladstilskud hos Herlev Kommune på Digital Pladsanvisning.

Ansøgning

Du skal søge om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning på borger.dk. Dette gælder også ved indkomstændringer eller hvis der sker ændringer i dine personlige forhold. Tilskuddet bevilges fra den 1. i efterfølgende måned.

Søskenderabat

Der skal betales fuld takst for det barn, der går i den dyreste ordning, og der gives 50 % rabat til søskendebørn. Rabatten omfatter søskendebørn indmeldt i dagpleje,  børneinstitutioner, SFO og skolefritidsklub, men ikke børn i ungdomsklub.

Børn indmeldt i skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler er ikke omfattet af reglen om søskenderabat.

Sidst opdateret 20/12 2017
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Tlf. 44 52 71 10

Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.