Forside | Borger | Dagtilbud og skole | Mere om dagtilbud i Herlev Kommune

Dagtilbud

Praktiske oplysninger omkring pladsanvisning og dagtilbud i Herlev.

Indskrivning

Digital Pladsanvisning kan du skrive dit barn op til en institutionsplads, se dit barns placering på venteliste, ændre i dine ønsker, udmelde dit barn eller søge om økonomisk fripladstilskud. Al indskrivning til institution foregår via selvbetjening. Du skal logge på med din NemID.

Du kan finde links til institutionerne samt dagplejen her, hvis du vil læse mere om de enkelte dagtilbud. Læs også om værdier på dagtilbudsområdet

Økonomi og praktisk information

Se taksterne for institutioner i Herlev og læs mere om muligheden for tilskud og søskenderabat.

Vi gør opmærksom på, at der er sampasning i de kommunale daginstitutioner i Herlev Kommune i ugerne 29 og 30. I kan få mere information omkring dette i jeres daginstitution.

Hjælp og vejledning

Læs mere om indskrivningsregler og pasningsgaranti her, eller se ofte stillede spørgsmål og svar om dagtilbud.

Børn i dagtilbud kan få tilknyttet en pædagogisk vejleder (tidligere kendt som støttepædagog).

Forældresamarbejde

Læs mere om Herlev Kommunes samarbejde med forældre, herunder Institutionsforum.

Organisering, distrikter og ledelse

Herlev Kommune har 14 integrerede daginstitutioner samt dagplejen. Institutionerne er organiseret i to distrikter med  institutioner i hver distrikt, hertil kommer fire selvejende institutioner samt dagplejen.

Se, hvilke institutioner der hører under distrikterne: Syd og Nord

I Herlev Kommune er alle institutioner integrerede institutioner. Det vil sige at der både er vuggestue- og børnehavegrupper i institutionerne.

Læs mere om ledelsesstrukturen i Herlev Kommunens daginstitutioner, se ansvars- og opgavefordeling for distriktsleder og institutionsleder i Herlev Kommune eller se retningslinjer for pædagogisk tilsyn.

Du kan også finde

Sidst opdateret 27/02 2018
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Tlf. 44 52 71 10

Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.