Forside | Borger | Dagtilbud og skole | Folkeskole i Herlev Kommune | Skolestart og indskrivning i Herlev

Indskrivning til skole

Her finder du information om skoleindskrivning, overgangen fra daginstitution til SFO, skoleudsættelse, frit skolevalg og hvilket skoledistrikt dit barn hører til.

Børn starter i skole det år, hvor de fylder 6 år

Herlev Kommune glæder sig til at modtage dit barn i børnehaveklasse i august det år, hvor barnet fylder 6 år.

 • Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn er parat til skolestart, kan du læse videre her.
 • Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i skole tidligere end det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, skal du henvende dig til den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet. Det er den enkeltes skoleleders vurdering, om skolen vil optage et barn i skole før tid.

Indskrivning til skole fra 1. november - 1. december

 • I starten af skoleindskrivningsperioden modtager forældre til kommende skolebørn et informationsbrev om selve skoleindskrivningen.
 • Hver skole afholder informationsmøder i begyndelsen af november. Det annonceres i Herlev Bladet, og datoerne fremgår også i informationsbrevet.
 • Skoleindskrivningen foregår digitalt via webindskrivning i perioden 1. november til 1. december. Det er vigtigt, at indskrivningsfristen overholdes.

Indskrivning til SFO fra 1. november - 1. december

Samtidig med, at du indskriver dit barn til skole, kan du også indskrive til skolefritidsordning (SFO). Børnene optages i den skolefritidsordning, der ligger på skolen.

Hvornår starter børnene i SFO?

Børnene skifter fra daginstitution til SFO fra 1. maj. Daginstitutionerne og skolen vil i tiden op til overflytningen samarbejde om at arrangere et brobygningsforløb, der sikrer en tryg overflytning for børnene.

Hvilken skole kan jeg vælge?

Jeres barn er garanteret en plads på den distriktsskole, barnet tilhører samt den tilhørende SFO. Du kan finde dit barns distriktsskole her.

 • Søskende
  Hvis barnet har ældre søskende, der går på en anden skole end barnets distriktsskole, har I desuden ret til at vælge den skole og SFO.
 • Privatskole
  Hvis jeres barn skal starte i privatskole, skal I angive dette på webindskrivning. Barnet kan forblive i sit dagtilbud til 31. juli. Dette kræver dog, at I senest den 1. februar sender dokumentation for, at jeres barn er optaget på en privatskole. Disse oplysninger skal sendes til distriktsskolen. Se evt. herlev.dk for oplysninger om fremsendelse af sikker post.
 • Anden skole end distriktsskolen
  Hvis I ønsker anden skole end distriktsskolen, kan I ansøge om dette, når I indskriver jeres barn til skole på webindskrivning. Ansøgningen vil blive behandlet efter reglerne om frit skolevalg. Ønsket kan kun imødekommes, hvis der er ledige pladser på den pågældende skole. Svar på ansøgningen kan forventes medio januar, når indskrivningen er endelig afsluttet.

For yderligere spørgsmål vedr. skoleindskrivning er I velkomne til at kontakte jeres barns distriktsskole:

Kildegårdskolen tlf. 44 52 56 00
Lindehøjskolen tlf. 44 52 55 60
Herlev Byskole tlf. 44 52 56 26

Sidst opdateret 12/10 2017
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Tlf. 44 52 71 10

Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.