Forside | Borger | Dagtilbud og skole | Folkeskole i Herlev Kommune | Værdier, styring og kvalitet i Herlevs folkeskoler

Værdier, styring og kvalitet i Herlevs folkeskoler

Læs mere om værdigrundlaget for Herlevs skoler, rammeplaner, kvalitetsrapporter, skolerådet og andre styringsmæssige rammer for folkeskolerne.

Herlev Kommunes folkeskoler ledelses af den enkelte skoleleder men samtidig er der overordnet besluttet en rykke ting som er med til at styre udviklingen og dagligdagen på skolerne.

Værdier for Herlevs folkeskoler
Herlev Kommune har vedtaget et værdigrundlag, som skolernes undervisning og ledelse er baseret på. De grundværdier er: anerkendelse, ansvarlighed, fællesskab, tryghed og udfordring

Derudover bliver der også formuleret Den Gode Tones Ti Bud. En
god omgangstone lærer, forældre og elever imellem, er grundlaget for at alle kan trives og have et godt samarbejdet i et trygt og anerkendende miljø.

Skolerådet
Skolerådet udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om folkeskole- og ungdomsskolevirksomhed.

Vedtægter for styrelsen af Herlev Kommunes skolevæsen

Skolebestyrelserne
Hver skole har sin egen skolebestyrelse. Der er valgt til skolebestyrelserne hvert 4. år. Senest var der valg i maj 2012. Se de enkelte skolebestyrelser her: Herlev Byskole, Lindehøjskolen, Kildegårdskolen og Gl. Hjortespringskole.

Udviklingsplan for Herlev Kommunes skolevæsen 2011-2016
I 2011 trådte en ny udviklingsplan for folkeskolerne i Herlev i kraft. Der er også lavet en folder om udviklingsplanen, som kort fortæller hovedtrækkene i planen. August 2014 trådte regeringens folkeskolereform i kraft. I konceptet "Ny skole i Herlev" kan du læse om, hvordan skolerne i Herlev arbejder med folkeskolereformens tiltag.

Kvalitetsrapporter for skoleområdet
Læs kvalitetsrapporterne for Herlevs skolevæsen fra 2007 og frem.

Rammeplaner
Rammeplaner er det som lærer og pædagoger tager afsæt i, når de arbejder med børns læring og udvikling.

Sidst opdateret 11/02 2016
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Tlf. 44 52 71 10

Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.