Underretning

Du har pligt til at underrette Center for Børn, Familie og Handicap, hvis du får kendskab til, at et barn har vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, lever under utilfredsstillende forhold eller har behov for særlig støtte. Underretning kan ske anonymt. Læs mere her...

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung under 18 år

Alle har pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller ung har vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, lever under utilfredsstillende forhold - eller har behov for særlig støtte. Utilfredsstillende forhold kan være omsorgssvigt som f.eks. misbrugende forældre eller mangler i den basale omsorg (mad, tøj, hygiejne m.v.). Det kan være mistanke om overgreb som f.eks. fysisk eller psykisk vold eller seksuelle krænkelser, eller andet, som gør dig bekymret for, om barnets forhold er i orden. Underret elektronisk her.

Hvad er en underretning?

Når du henvender dig til kommunen med bekymring om et barn eller en ung, laver du en såkaldt underretning. Underretningen skal, så vidt muligt, bygge på faktiske, konkrete iagttagelser, hvad man har set, hørt osv.

Der ligger ingen formelle krav til, hvordan underretningen skal ske, en underretning kan være skriftlig, telefonisk, personligt eller via e-mail.

Hvordan underretter jeg?

Du kan underrette Børne- og Familierådgivningen på flere måder:

Underretning kan ske anonymt. Ønsker du at være anonym skal du ikke oplyse navn, telefonnummer eller andre personlige data. Har du gjort det, kan du ikke være anonym.

Børne- og Familierådgivningen, Herlev Bygade 90, 2730  Herlev

  • Underret telefonisk ved at kontakte Børne- og Familierådgivningen på tlf. 44 52 60 67 og 44 5260 68, hvis barnet er fra 0 til 14 år. Fra 15 år skal der underrettes til unge job og uddannelse på tlf. 44 52 60 54.
  • Underret personligt på rådhuset/ Børne- og Familierådgivningen
  • Underret akut uden for rådhusets åbningstid til Vestegnens Politi på tlf. 43 86 14 48. Politiet kontakter så Rådighedsvagten.

Når underretningen er givet

Når du har underrettet forvaltningen, vil du modtage en kvitteringsskrivelse inden seks dage. Du vil ikke kunne få oplyst, hvad forvaltningen gør i den konkrete situation på grund af forvaltningens tavshedspligt. Hvis du underretter anonymt modtager du ikke en kvitteringsskrivelse.

Når Børne- og Familierådgivningen modtager en underretning om et barn, kontaktes forældrene og sagsbehandleren vurderer, om der skal iværksættes en socialfaglig undersøgelse efter servicelovens regler. Forældrene deltager i videst muligt omfang. En underretning vil indgå i barnets sag. Forældrene og unge over 15 år vil blive informeret om underretningen, og de har ret til aktindsigt i underretningen.

Der vil ske en vurdering af underretningen senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning. Børne- og Familierådgivningen vil vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

 

Sidst opdateret 21/11 2017

Underret elektronisk her

Du kan vælge at underrette anonymt.

Hvis du vil underrette telefonisk kan du kontakte Børne- og Familierådgivningen i modtagerteamet og udenfor rådhusets åbningstid kontaktes vestegnens politi, der kontakter den sociale døgnvagt.