Forside | Borger | Børne- og familierådgivning | Tidlig forebyggelse

Et stærkt Herlev starter med børn og forældre

”På sporet af det gode børneliv” hedder Herlev Kommunes strategi for tidlig forebyggelse. Den baner vej for, at alle Herlevs børn trives og udvikler sig fra de er helt små. Læs mere ...

Det er i de første år af børns liv, at kimen til det gode børneliv skal lægges. Derfor er omdrejningspunktet i strategien for tidlig forebyggelse, 'På sporet af det gode børneliv', de 0–6 årige børn, deres forældre og nærmeste. Strategien er et internt arbejdsredskab for Herlev Kommunes fagprofessionelle medarbejdere inden for området.

Strategien, der har fokus på alle børns trivsel og udvikling, er blevet til i et samarbejde mellem medarbejdere i Herlev Kommune og familier med et barn, der er eller har været en del af et forebyggende tilbud.

Uundværligt forældresamarbejde

Samarbejdet med forældrene har betydet, at Herlev Kommune har kunnet skabe en ambitiøs strategi. Den skal medarbejderne bruge i deres arbejde med tidlig forebyggelse. Og samarbejdet fortsætter, for medarbejderne kan ikke løfte opgaven alene.

Det nære netværk er de voksne og børn, som barnet ofte er i kontakt med – som for eksempel øvrige familiemedlemmer eller voksne og børn i dagtilbud, skole og fritidsliv.

Hvad rummer strategien?

I strategien står, hvad medarbejdere og forældre skal samarbejde hen imod, og hvordan de skal gøre det. De yngste medborgere skal fra start være en del af de fællesskaber, hvor de trives og udvikler sig.
De skal vokse op og få en uddannelse, et job og et indholdsrigt fritidsliv.

Forældrenes rolle og ansvar

Forældrene spiller en vigtig rolle i børnenes liv, når børnene er helt små. Strategien skal derfor også sikre, at forældrene har overskud til at påtage sig det ansvar, der følger med forældrerollen.

Det overskud styrkes hos forældrene, når vi samarbejder om, at forældrene:

 • er en del af fællesskaber
 • har et fysisk og mentalt sundt liv
 • er i uddannelse
 • er tilknyttet arbejdsmarkedet
 • har et indholdsrigt fritidsliv.

Hvem skal løfte opgaven

Det er medarbejdere inden for områderne: Børn, familier, dagtilbud, skoler, beskæftigelse, sundhed, det voksensociale område samt kultur og fritid, der sammen med familier og deres nære netværk skal løfte opgaven.

Mål, der skal samarbejdes om

Strategien er bygget op omkring tre temaer og mål:

1. Tidlig forebyggelse:

 • At fagprofessionelle anvender metoder, der fremmer alle børns udvikling og særligt udviklingen hos børn, der har særlige behov.
 • At metoderne anvendes i samarbejde med børn, forældre og deres nære netværk og på tværs af fag og specialer.
 • At fagprofessionelle sætter ind, så snart de ser et behov.

2. Barnet, familien og det nære netværk:

 • At barnet, forældre og øvrige nære netværk bliver inddraget og er en aktiv del af løsningen på barnets/ familiens problem.

3. Det tværgående samarbejde:

 • At forældre, det nære netværk og fagprofessionelle arbejder helhedsorienteret med problemstillinger
 • At de fagprofessionelle har kompetencer til at målrette indsatserne efter den enkelte families behov.

Tegn på, at børn ikke trives, skal spottes så tidligt som muligt (se skema i strategien side 8). Samarbejdet mellem medarbejdere, familier og nære netværk skal sikre, at der sættes ind med metoder, der virker.

Samarbejdet skal også sikre, at der er sammenhæng og gennemskuelighed i de indsatser, der bliver sat i værk på baggrund af strategien.

De kommende års indsatser står beskrevet sidst i strategien (side 13). Disse indsatser vil blive fulgt tæt for at se, om de virker.


Bagom strategien

Strategien understøtter Herlev Kommunes fælles vision 'Sammen skaber vi et stærkere Herlev' og hænger sammen med en række øvrige politikker og strategier i kommunen (se under ”Værd at læse” side 16).

'På sporet af det gode børneliv' bygger på aktuel forskning og lokal erfaring fra medarbejdere og en række forældre, som er blevet interviewet om deres erfaringer med tidlig forebyggelse.

Sidst opdateret 26/07 2017