Fra underretning til handleplan

Når Børne- og Familierådgivningen får kendskab til, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, skal vi foretage en grundig undersøgelse af barnets eller den unges forhold. Det står i Servicelovens § 50. Det betyder, at vi i samarbejde med forældrene arbejder på at få et billede af barnets eller den unges og familiens situation

Den Børnefaglige undersøgelse

 • Vi lytter til forældrene og barnets oplysninger.
 • Vi indhenter oplysninger fra andre, der til daglig har kontakt med barnet, f.eks fra sundhedsplejen, daginstitutionen, skolen eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
 • Vi benytter de oplysninger, vi allerede har i Børne- og Familierådgivningen.

 

Ud fra disse oplysninger gør vi følgende:

 • Vi beskriver barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold.
 • Vi taler med barnet for at høre barnets eller den unges egen opfattelser af situationen.
 • Vi beskriver ressourcer og problemer hos barnet, familien og i netværket.
 • Vi beskriver forældrenes baggrund og deres muligheder for at tage vare på barnet.
 • Vi fortæller forældrene resultatet af vores undersøgelse.
 • Vi fortæller forældrene om vi vurderer, at der skal foretages en undersøgelse af andre børn i familien.


Undersøgelsen afsluttes med en vurdering af, om barnet, den unge eller forældrene har behov for hjælp og i så fald hvilken hjælp vi kan tilbyde. Iværksættelsen af hjælpen vil ske i samarbejde med forældrene.

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes inden for 4 måneder.

Støtte til børn og unge med særlige behov for støtte


Den særlige støtte kan gives til hele familien eller kun til barnet eller den unge.

Den særlige støtte kan bestå i foranstaltninger efter Servicelovens § 52 i form af  f.eks. :

 • Særlig hjælp til dit barn i daginstitutionen eller fritiden, familierådgivning i hjemmet, ambulant familiebehandling, forældre/barn ophold på en familieinstitution, aflastningsophold til barnet, personlig rådgiver til den unge, kontaktperson til barnet eller den unge, efterskoleophold i særlige situationer.
 • Egentlig behandling hos psykolog eller psykiater.
 • Familierådgivning i hjemmet ved en af de tre familierådgivere.
 • Tilbud om at gå i børnegrupperne Ungerne.
 • Barnet eller den unge kan i nogle situationer bedst tilgodeses gennem ophold uden for hjemmet.


Som udgangspunkt er hjælpen frivillig og kræver forældrenes accept. I ganske få tilfælde kan det være nødvendigt af hensyn til sikringen af barnets sundhed og udvikling at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet uden forældrenes accept. Beslutning herom kan kun træffes af Børn og Unge-valget.

Handleplan for barnet eller den unge

Når Børne- og Familierådgivningen i samarbejde med forældrene har fundet frem til, om barnet eller den unges vanskeligheder betyder, at der skal iværksættes en særlig støtte –  en såkaldt foranstaltning - skal sagsbehandleren udarbejde en handleplan for barnet, som beskriver, formålet med den særlige støtte. Der skal laves mål og delmål for barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber.

Handleplan for støtten til forældrene

Når et barn eller en ung bliver anbragt uden for hjemmet, tilbyder vi forældrene, at der laves en særskilt plan til dem for støtten til familien. Handleplanen skal indeholde beskrivelse af hjælpen til familien i forbindelse med barnets anbringelse.

Sidst opdateret 28/05 2014