Forside | Borger | Børne- og familierådgivning | Særlig støtte til børn og unge

Særlig støtte til børn og unge

Fra underretning til handleplan

Når Børne- og Familierådgivningen får kendskab til, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, skal vi foretage en grundig undersøgelse af barnets eller den unges forhold. Det står i Servicelovens § 50. Det betyder, at vi i samarbejde med forældrene arbejder på at få et billede af barnets eller den unges og familiens situation

Læs mere

Familierådslagning

Familierådslagning er, når familierne selv lægger planer til gavn for barnet

Læs mere

Støttepersoner til forældre til anbragte børn

Hvis I som forældre står overfor, at jeres barn skal anbringes udenfor hjemmet, skal Børne- og Familierådgivningen tilbyde jer en støtteperson

Læs mere

Anbringelse uden for hjemmet

Barnet eller den unges behov kan i nogle situationer bedst tilgodeses gennem ophold uden for hjemmet. Som udgangspunkt foregår en anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung med forældrenes samtykke. Barnet eller den unge deltager i forløbet op til en anbringelse og skal høres. Hvis den unge er over 15 år kræver en anbringelse også den unges samtykke

Læs mere

Når børn eller unge begår kriminalitet

Hvis et barn eller en ung under 18 år begår kriminalitet, skal en repræsentant fra kommunen deltage i afhøringen. Der vil som regel være tale om en sagsbehandler, som politiet kontakter hos kommunen.

Læs mere

Støtte til børn med særlige behov

Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen – i nogle tilfælde i form af en anbringelse uden for hjemmet. Har man mistanke om, at et barn mistrives, skal man underrette kommunen.

Læs mere

Sidst opdateret 20/09 2017