Forside | Borger | Børne- og familierådgivning | Netværksgrupper for forældre til psykisk sårbare børn og unge

Netværksgrupper for forældre til psykisk sårbare børn og unge

Netværksgrupper er en del af Herlev Kommunes tilbud til forældre med psykisk sårbare børn og unge.

Netværksgruppernes historie

Forældrenetværksgrupperne startede i 2011 som et fireårigt forsøgsprojekt støttet af Socialstyrelsen. Fra november 2015 har netværksgrupperne været en fast del af Herlev Kommunes tilbud til forældre med psykisk sårbare børn og unge.

Forældrenetværksgrupper

Som forælder kan man ved at deltage i en netværksgruppe få støtte til at håndtere de særlige udfordringer, der kan opstå, når man er forælder til et psykisk sårbart barn. Målet er at øge den enkelte families trivsel og særlige ressourcer.

En forældrenetværksgruppe består af ca. 8-10  forældre med to gruppeledere tilknyttet. Gruppen mødes ca. to timer hver anden til tredje uge i et forløb på op til tolv gange. Forløbet i en netværksgruppe består af en vekslen mellem oplæg fra gruppelederne, øvelser og erfaringsudveksling.

Kommende netværksgrupper

Der opstartes løbende nye netværksgrupper med forskellige temaer, som fx grupper for forældre til børn og unge med ADHD, autisme og lignende adfærdsmæssige vanskeligheder, angst, depression, selvværdsproblemer, selvskadende adfærd m.fl.

Kontakt

For information om og tilmelding til forældrenetværksgrupperne kan der rettes henvendelse på tlf. 51 38 13 43 eller mail netvaerksgrupper@herlev.dk

Sidst opdateret 20/09 2017