Tale-hørekonsulenterne ved PPR

Hvad arbejder tale-hørekonsulenten med?

Tale-hørekonsulenterne i Herlev arbejder bl.a. med at

  • rådgive og vejlede forældre, pædagoger og lærere, som omgiver et barn med sproglige
   og/eller kommunikative vanskeligheder
  • undersøge og afdække børns sprog og kommunikative kompetencer
  • undervise børn med udtalevanskeligheder i samarbejde med forældrene
  • vejlede og nogle gange undervise i forbindelse med stammen
  • sprogvurdere børn, som taler et andet sprog end dansk i hjemmet, i samarbejde med
   barnets pædagog
  • vejlede i forbindelse med hørehandicap
  • vejlede i dagtilbud om udviklingen af sprogfremmende miljø

Hvem kan få hjælp af tale-hørekonsulenten?

Børn med en forsinket eller på anden måde bekymrende sprogudvikling.
Det kan fx være bekymring vedrørende barnets

Vi anbefaler, at børn har været til ørelæge inden indstillingen, så det er afklaret, om barnet
har væske i ørerne eller der er andre høre-vanskeligheder. Ved bekymring for et barns
sproglige udvikling eller talevanskeligheder kontaktes PPR.

Hvad sker der på det indledende møde?

På det første møde deltager forældrene og pædagog/lærer. (Andre faggrupper fra PPR
kan også deltage, når det er relevant).
På mødet fortælles bl.a. om barnets:
-  vanskeligheder
-  styrkesider og interesser
-  hidtidige sproglige udvikling, samt omgivelsernes bekymring

Deltagerne kan derefter sammen beslutte, om barnet skal indstilles til tale-hørekonsulent.

Hvordan kan en talepædagogisk vurdering foregå?

  • samtale med barnets omgivende voksne
  • observation af barnet i dagtilbuddet
  • testning af barnet
  • samtale og leg med barnet

Efter undersøgelsen skrives en talepædagogisk vurdering med forslag til foranstaltninger.
Vurderingen og forslagene gennemgås på et tilbagemeldingsmøde.

Tilbage

Sidst opdateret 24/02 2014