Psykologerne ved PPR

Hvad er psykologernes opgave?

Psykologerne yder psykologisk og specialpædagogisk rådgivning og hjælp til børn
og unge i vanskeligheder.
Hjælpen er rettet mod børnene, de unge samt deres forældre, dagtilbud eller skole.

Hvad er målet med rådgivningen og hjælpen?

Vores mål er at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for børn og unge i Herlev.

Indsatsen kan begynde på forskellige stadier. Der kan være tale om en  
¤  forebyggende indsats, som støtter barnets generelle udvikling  
¤  foregribende indsats, som hjælper med at tage begyndende vanskeligheder i opløbet
¤  indgribende indsats, som afhjælper eller kompenserer for konkrete og oplevede vanskeligheder.

Hvordan arbejder psykologen?

En rådgivningsindsats med psykologen starter med et møde. Det kan være et sundhedsteammøde
eller et møde, som psykologen indkalder til.

Med på mødet er barnets forældre, pædagoger og lærere. Barnet kan
eventuelt også være med på mødet.

På mødet fortæller forældrene og de professionelle omkring barnet om deres bekymring eller
problematikken, de oplever. Psykologen hjælper med at klarlægge problemstillingerne.

Når problemstillingerne er afklaret, aftales det, hvordan barnets omgivende voksne hver især kan hjælpe
med til at styrke barnets positive udvikling.

Hvis der er behov for yderligere samarbejde med psykologen,
kan det fx bestå i, at psykologen

  • holder løbende konsultationer med eller giver supervision af de professionelle omkring barnet
  • deltager i barnets gruppe eller klasse for at belyse de sociale relationer
  • foretager en egentlig udredning af de problematikker barnet er i
  • har individuelle samtaler med barnet og familien
  • tilbyder familieterapi (læs mere om familieteamet her)

Tilbage

    

Relateret indhold
Familieteam
Sidst opdateret 24/02 2014