Sådan får du hjælp af PPR

Børn og unge under 18 år og deres forældre kan få hjælp af PPR. Hvis der er bekymring for et barns udvikling i hjemmet, dagtilbuddet eller skolen kan sundhedsplejersken, pædagogen eller læreren i samarbejde med forældrene kontakte PPR.

Herefter vil der blive indkaldt til et møde, hvor de voksne, som er omkring barnet, og de relevante faggrupper fra PPR deltager. På mødet kan forældre og pædagog/lærer fortælle om deres bekymring for barnet. Større børn eller unge kan eventuelt også deltage på mødet. På mødet aftales
det videre forløb, hvis der er behov for det.

Samarbejde med og accept fra forældrene er en forudsætning for PPRs inddragelse, hvad enten det er et enkelt barn, en gruppe eller en hel klasse, der har brug for hjælp.

Børn, unge og forældre kan også selv kontakte PPR.

Tilbage

Sidst opdateret 28/02 2014