Om PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et rådgivningstilbud, som hører under Herlev Kommune.
Der er tilknyttet psykologer, tale-hørekonsulenter, børnefysioterapeuter, konsulenten for specialundervisning samt en administrativ medarbejder i sekretariatet.

Sekretariatet har åbent:
Mandag - tirsdag - onsdag kl. 8-14
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefontider:
Telefonnummer: 44 52 56 50
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 8.00-11.30 samt 12.00-14.00
Torsdag 8.00-11.30 samt 12.45-17.00

PPR har også åbent på skolefridage og i skoleferier (undtagen juleferien).

Adressen er:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Dyrespringvej 2 – 2730 Herlev.

PPR betjener 3 folkeskoler (med i alt 5 skoleafdelinger), en privatskole, 22 dagtilbud, dagplejen, 4 specialtilbud i dagtilbud, 1 specialskole, gruppeordninger samt 2 heldagstilbud.
Herudover er PPR involveret i efteruddannelsen af Herlevs sprogpædagoger samt kommunens indsats for børn med andet modersmål end dansk.

Tilbage

Sidst opdateret 24/09 2015