Konsulent for specialundervisning

Hvad er konsulentens arbejdsområder?

Konsulentens arbejde omfatter undersøgelse, rådgivning og vejledning vedrørende børn med læsevanskeligheder.
I forbindelse med dette ydes konsultativ bistand til relevante samarbejdspartnere.
Læsekonsulenten hjælper skolerne med at forebygge læsevanskeligheder hos eleverne. Der arbejdes også med at fremme af god læsepædagogik i skolen og god læseudvikling hos børn og unge. Desuden har konsulenten et tæt samarbejde med Herlev kommunes læseklassetilbud på Herlev Byskole

Hvem kan få hjælp af konsulenten?

Børn og unge mellem 6 og 18 år bosat i Herlev Kommune.

Hvem samarbejder konsulenten for specialundervisning med?

  • Børn og forældre
  • Pædagogisk personale (pædagoger, lærere, læsevejledere, ressourcecenterledere)
  • Psykologer
  • Tale-hørekonsulenter
  • Skoleledere

Hvilke arbejdsopgaver har læsekonsulenten?

Opgaverne omfatter hjælp til det enkelte barn med læsevanskeligheder, tiltag for hele klasser og vejledning af de professionelle omkring børnene:

Vedrørende indsatsen for det enkelte barn kan læsekonsulenten (i begrænset omfang):

  • medvirke til at udrede det enkelte barn i samarbejde med forældre og relevante samarbejdspartnere
  • vejlede om læseniveau og medvirke til udarbejdelse af individuelle undervisningsplaner for elever med specifikke læse/stavevanskeligheder
  • rådgive og vejlede skolernes testlærere i forbindelse med afdækning og løbende evaluering af elever med specifikke læse/skrivevanskeligheder
  • rådgive og vejlede forældre, lærere og pædagoger vedrørende velegnede undervisningsmetoder for elever med specifikke læse/skrivevanskeligheder
  • skriftlig formidling af konklusion, handleplan og opfølgning
  • samarbejde med forældre, tale-hørekonsulenter og pædagoger i forebyggelse af læse/skrivevanskeligheder for det enkelte barn
  • yde pædagogiske/faglig rådgivning om fravigelser fra gældende prøvebestemmelser og andre dispensationsmuligheder
  • vejlede og rådgive elever og forældre om muligheder for særlige hjælpeforanstaltninger i og udenfor skolen samt efter endt skolegang (f.eks. IT som støtteværktøj)
  • medvirke ved visitering til kommunale tilbud i læseklassen uden for den almindelige klasse
  • medvirke ved konferencer og statusmøder om børn, der er placeret uden for den almindelige klasse
  • medvirke ved tilbageslusning af børn til den almindelige klasse

Tilbage

Sidst opdateret 13/01 2014