Specialpædagogisk konsulent

Den specialpædagogiske konsulent i Herlev Kommune hjælper familier med børn med varige funktionsnedsættelser til at få hverdagen til at fungere bedst muligt.

Tilbud om Familievejlederordning

Familier med børn under 18 år med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne skal tilbydes familievejlederordningen jf. Loven om social service § 11, stk. 8.
Familievejlederordningen skal tilbydes inden for 3 måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at barnets funktionsevne er konstateret.

Formålet er:

  • At sikre, at familier kort efter, det er konstateret at barnet/den unge har en nedsat funktionsevne, får tilbud om indgående rådgivning og vejledning. Rådgivningen  og vejledningen skal hjælpe familierne med at få kendskab til tilbuddene om offentlig hjælp på tværs af sektorer.
  • Familievejlederen  kan hjælpe med at være ”brobygger” mellem familien og det offentlige i den indledende fase.
  • Familievejlederen skal kunne tilbyde at formidle kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsnedsættelse med henblik på netværksdannelse.
  • Ordningen skal være synlig for familier, samt sygehuse, sundhedsplejen, praktiserende læger, dagtilbud, skoler m.fl.
  • Tilbuddet skal tilbydes inden for 3 måneder, men det skal vurderes konkret, hvornår rådgivningen og vejledningen skal tilbydes, da der skal tages hensyn til, hvornår familien er parat.
  • Rådgivningen og vejledningen skal så vidt, det er muligt, tilbydes i hjemmet.
  • Der tilbydes almindeligvis en samtale, men der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere samtaler, hvis det skønnes nødvendigt.

Kompetence:Far og barn

  • Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelser, men formidler kontakt og viden om familien til andre relevante fagpersoner, hvis det skønnes nødvendigt.
  • Hvis der videreformidles til andre instanser, kan det kun ske efter gældende regler om videregivelse af oplysninger, og familien skal orienteres og give samtykke dertil.

Birgitte Bak Daugaard er Herlev kommunes specialpædagogiske konsulent. Hun kan kontaktes på PPR Herlev  på telefon 44 52 60 30 eller pr. mail (Hvis mailen ikke åbnes automatisk, så hold musen hen over linket og adressen kan ses nederst i browseren).

 

Tilbage

Sidst opdateret 10/05 2016