Fysioterapeuterne ved PPR

Fysioterapeuterne på PPR beskæftiger sig med børn, som har en forsinket eller på anden måde bekymrende motorisk udvikling.

Hvad arbejder fysioterapeuten med?

 • undersøge og afdække børns motoriske og sanseintegrale vanskeligheder
  gennem samtaler, observationer og tests
 • rådgive og vejlede forældre, dagplejere, pædagoger og lærere
 • genoptræne børn, der får en genoptræningsplan med fra hospitalet

Hvad sker der på det indledende møde?

På det første møde deltager forældrene og pædagog/lærer. Andre faggrupper fra PPR
kan også deltage, når det er relevant.

På mødet fortælles om barnets motoriske og sanseintegrale funktionsniveau,  vanskeligheder,
styrkesider og interesser, hidtidige motoriske udvikling samt omgivelsernes bekymring.

Deltagerne på mødet kan herefter beslutte, om barnet skal indstilles til PPR.

Læs mere her

Hvordan kan en fysioterapeutisk vurdering foregå?

  • samtale med barnets omgivende voksne
  • observation af barnet i dagtilbuddet
  • testning af barnet
  • samtale og leg med barnet

Efter undersøgelsen skrives en fysioterapeutisk vurdering med forslag til foranstaltninger.
Vurderingen og forslagene gennemgås på et tilbagemeldingsmøde.


Tilbage

Sidst opdateret 13/01 2014