Forside | Borger | Børne- og familierådgivning | Familiecenteret Kernen

Familiecenteret Kernen

 


 

PYRAMIDEN

Hvornår:

Når børn har problemer med at deltage i klassens fællesskab på grund af adfærdsbetingede problemer.

Hvad:

Gruppeforløb for forældre og børn i tæt samarbejde med klassens lærere. Forældre bliver bevidste om konkrete handlinger eller metoder, som de kan bruge og tilpasse til netop deres families opdragelseskultur. I anden række får lærerne konkret redskaber, som de kan bruge i arbejdet i klassen. Der er også mulighed for soloforløb for enkelte familier, der kommer med eller uden børn i Pyramiden.

Hvordan:

Arbejdet i forældregrupperne bygger på forældrenes egen henvendelse, og kommunale sagsbehandlere er ikke involveret. Henvendelser fra familier kan også ske på baggrund af opfordring fra enten den enkelte skolelærer eller efter en drøftelse i det tværfaglige sundhedsteam.

Få mere at vide om Pyramiden på tlf. 28 55 79 55 eller tlf. 28 76 64 09 eller send en mail

Ekstra:

Pyramiden arbejder også med elevgrupper i klasserne i folkeskolen, og tilbyder supervision eller kollegial sparring til lærere. Medarbejdere fra Pyramiden kan inviteres til svære samtaler, og holder gerne oplæg til inspiration.

BØRNEGRUPPEN UNGERNE

Hvornår:

Når børn med psykisk skrøbelige og/eller misbrugende forældre mistrives og har problemer med at deltage i klassens fællesskab.

Hvad:

Gruppen henvender sig til børn af psykisk skrøbelige forældre og/eller forældre med et misbrug.  Grupperne arbejder med at opøve sociale færdigheder og tillid til voksenverdenen. Børnene mødes i grupper en eftermiddag om ugen i tre timer.

Hvordan:

Socialrådgiverne fra Børne- og Familierådgivningen kan på baggrund af en underretning eller bekymring fra skolen visitere til Børnegruppen Ungerne. Forældrene kan også selv kontakte Børnegruppen Ungerne.

Få mere at vide om Børnegruppen Ungerne på tlf. 29 37 10 38 eller send en mail

Ekstra:

Børnegruppen Ungerne tilbyder sparring til lærere, der har børn med psykisk skrøbelige og/eller misbrugende forældre.

FAMILIERÅDGIVNING

Hvornår:

Når børn mistrives og har problemer med at deltage i klassens eller institutionens fællesskab grundet dybereliggende sociale adfærdsmæssige problematikker.

Hvad:

Familierådgiveren arbejder med den enkelte familie, når det kræves, at der vejledes og guides i hjemmet, så viden og indsigt kan blive til praktisk handlen.

Hvordan:

Socialrådgiverne fra Børne- og Familierådgivningen kan på baggrund af en underretning eller bekymring fra skolen visitere til et familierådgivningstilbud i Kernen.

Få mere at vide om familierådgivningen i Kernen på tlf. 44 52 58 63 send via mail

KORT OM FAMILIECENTRET KERNENS ANDRE TILBUD

Støttende og overvåget samvær • Støtte til sagsbehandlere ved socialfaglige undersøgelser • Kontaktpersoner • Støttepersoner til forældre til anbragte børn • Akutopgaver for Børne- og Familierådgivningen • Skræddersyede forebyggende indsatser med mange kommunale aktører • Mor/barn-placeringer

Kontakt Kernens leder, Morten Nitschky, for svar eller uddybninger – tlf. 44 52 58 63 eller mobil 22 37 79 78 eller send en mail


Sidst opdateret 06/02 2018