Forside | Borger | Børne- og familierådgivning | Børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap

Specialrådgivning til og om børn og unge med handicap

Specialrådgivningen retter sig til familier, der har børn med handicap. Det vil sige børn og unge under 18 år, der har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse oftest som følge af medfødte handicap, sygdom eller ulykker

Læs mere

Hjælp til merudgifter ved forsørgelse af børn med handicap

Formålet med hjælpen er at hjælpe dit barn til at kunne blive i hjemmet og at hjælpe jer til at kunne leve så normalt som muligt samt at hindre at dit barns tilstand forværres

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste til forældre

Når det - på grund af et barns handicap - er nødvendigt, at barnet passes i hjemmet af en af forældrene, kan forældrene søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Svarfrister

Svarfrister for ansøgning om merudgift og lønkompensation

Læs mere

Foranstaltninger efter Servicelovens børneparagraffer

Ligesom alle andre børn, kan børn med handicap bevilges foranstaltninger efter Servicelovens børneparagraffer, hvis en række betingelser er opfyldt

Læs mere

Specialundervisning til børn

Specialundervisning gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse i forbindelse med den almindelige undervisning. Iværksættelse af specialundervisning finder kun sted i situationer, hvor udviklingen af barnets kompetencer ikke er mulig indenfor den almindelige undervisning

Læs mere

Sidst opdateret 27/01 2012