Forside | Borger | Bolig og Byggeri | Byggeri | Når du skal bygge | Regler for solfangere og solceller

Regler for solfangere og solceller

Opsætning af solfangere, solceller eller solcelleanlæg kan som regel ske uden byggetilladelse. I enkelte lokalplaner eller byplanvedtægter kan der dog være bestemmelser som begrænser mulighederne.

Skal jeg have en byggetilladelse?

Nej – på almindelige villaer kan solfangere eller solceller normalt opsættes uden byggetilladelse. Etableringen skal heller ikke anmeldes til kommunen.

Byggetilladelse er kun aktuel, hvis anlægget påvirker bygningens konstruktive forhold eller ændrer højden og afstandsforhold.

Hvis anlægget ønskes etableret på jorden eller på etageboliger og institutioner m. v. skal der søges om byggetilladelse.

Er der begrænsninger i lokalplan eller byplanvedtægt?

Uanset at der ikke kræves en byggetilladelse kan lokalplanen eller byplanvedtægten indeholde bestemmelser, der regulerer udseende eller forhindrer opsætning af solfangere og solceller.

Nogle lokalplaner indeholder bestemmelserne omkring blanke, reflekterende eller genskinnelige materialer. Hvis det er tilfældet, skal du anvende refleksfri solcellepaneler og vælge en model med matte kanter.

Inden for nogle områder kræver opsætning af alternative energianlæg herunder solcelleanlæg en dispensation. Du søger om dispensation ved at sende en mail vedlagt en illustration, der viser placeringen.

Der kan desuden være bestemmelser omkring ensartethed. Her vil det kræve en nærmere sagsvurdering, før der kan træffes en afgørelse.

Du kan se hvilke planbestemmelser, der er aktuelle for din ejendom her. Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig til Stab for By og Udvikling på byplan@herlev.dk

Herlev Kommune kan efter begrundet ansøgning og konkret vurdering  meddele dispensation for planbestemmelserne.

Er der andre begrænsninger?

Din ejendom kan også være omfattet af en servitut eller deklaration med konkrete vilkår for udformning og udseende. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til  www.tinglysning.dk.

Endeligt kan det være en god ide at orientere din grundejerforening og naboerne om dit projekt.

Sidst opdateret 08/12 2016

Læs mere omkring solceller her.