Forside | Borger | Affald og miljø | Olietanke

Om olietanke

Erfaringer viser, at især fyringsolietanke, såvel overjordiske som nedgravede, kan give kraftige jordforureninger. Grundejer er selv ansvarlig for tanke på boliggrunden. Du kan læse mere om villaolietanke herunder.

Link til selvbetjening

Hvis du skal anmelde nye/eksisterende olietanke eller sløjfning af olietanke, skal du ansøge om dette via BygogMiljø.

Som ejer af en olietank

Hvis du ejer af en olietank, er du ansvarlig for, at tanken er i god stand, så risikoen for at forurene jord og grundvand med olie begrænses. Kender du reglerne for olietanke? Hvis du er i tvivl, bør du læse denne pjece med de vigtigste miljøregler for olietanke. Der er fastsat sløjfningsterminer, for hvor gamle olietanke må blive. Sløjfningsterminerne er afhængige af, hvordan tanken er lavet, og hvad du ved om tanken.

For at finde ud af hvilken aldersgrænse som gælder for din tank, skal du kende følgende oplysninger:

  • Tankens godkendelsesnummer
  • Produktionsår for tanken
  • Hvilke materialer tanken er lavet af
  • Hvilken rustbeskyttelse tanken har

Du kan se hvornår din tank skal sløjfes under enten overjordiske tanke under 6.000 l eller under nedgravede tanke under 6.000 l, alt efter hvilken tanktype du har

Tankatttest

Alle nedgravede olietanke, som er produceret i 1970 eller senere, og overjordiske tanke som er produceret i 1980 eller senere, har en tankattest. Tankattesten bør ligge mellem ”husets papirer”.

Tankens mærkeskilt

Alle nedgravede tanke, som er produceret i 1970 eller senere, og overjordiske tanke som er produceret i 1980 eller senere, skal have et synligt mærkeskilt. Her skal de oplysninger stå, som du har brug for - bortset fra godkendelsesnummeret, der først findes på alle overjordiske tanke fra 1999. Tankens godkendelsesnummer består af fem eller seks tal, der fortæller om fabrikatet, udvendig overflade, konstruktion, indvendig overflade. Under godkendelseskoder 1970-1999 og godkendelseskoder 2000 - i dag kan du se, hvad godkendelsesnumrene betyder.

Sidst opdateret 15/11 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk