Forside | Borger | Affald og miljø | Jord | Forurenede grunde

Forurenede grunde

Vil du vide om en grund er forurenet, og hvilke forpligtelser det medfører for dig?

Er din grund forurenet

Du kan se om der er viden om at en grund er forurenet på Danmarks Miljøportal Kort over forurenede grunde, hvor du kan søge på adressen, du er interesseret i.

Danmarks Miljøportal har et kort over samtlige grunde, som er kategoriseret som forurenet på vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Hvis en grund er kategoriseret som vidensniveau 1, betyder det, at grunden er mistænkt for at være forurenet. Hvis en grund er kategoriseret som vidensniveau 2, er der beviser for at grunden er forurenet.

Hvad  hvis din grund er forurenet

Er din grund forurenet, eller er din grund måske forurenet, og ønsker du at udføre bygge- og anlægsarbejde eller at ændre anvendelsen fra erhverv til bolig, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Bestemmelserne på området findes i Jordforureningslovens § 8.

Du skal også have tilladelse til gravearbejde, dog ikke almindeligt havearbejde.

Kommunens og regionens opgaver

Opgaverne på jordforureningsområdet løses i et samarbejde mellem kommunen og regionen.

Hvad skal kommunen gøre

Kommunens opgaver på jordforureningsområdet er at sikre, at der ikke er risici for mennesker og miljø, hvis anvendelsen af en forurenet grund ændres fra f.eks. industri til bolig. Kommunen skal også sikre at flytning, håndtering og genanvendelse af jord ikke medfører risici.

Hvad skal regionen gøre

Det er Region Hovedstaden, der står for at registrere og kortlægge grunde, hvor der findes forureninger eller mulige forureninger (f.eks. pga. begrundet mistanke om forurening som følge af tidligere aktiviteter på en ejendom). Regionen kortlægger arealer som forurenede (Vidensniveau 2), hvis der er dokumenteret forurening. Arealer, hvor der er begrundet mistanke om forurening, kortlægges som mulige forurenede (vidensniveau 1).

Regionen prioriterer hvilke grunde der skal undersøges og oprenses.

For oplysninger om:

  • kortlægning
  • oprensning og ordninger for undersøgelser

opfordres du derfor til at kontakte Region Hovedstaden.

Sidst opdateret 29/08 2017