Forside | Borger | Affald og miljø | Jord | Flytning af jord

Flytning af jord

Sådan gør du, når du skal flytte jord fra din grund

Du må altid aflevere op til 1 m³ jord på genbrugspladsen.

Skal du flytte mere end 1 m³ jord,  skal du anmelde det til Center for Teknik og Miljø, hvis jorden kommer fra:.

  • Områdeklassificerede områder (byzone)
  • Kortlagte ejendomme (V1 og V2)
  • Forurenede ejendomme (endnu ikke kortlagte)
  • Vejarealer
  • Godkendt modtageanlæg for jord

Du kan også anmelde flytning af jord elektronisk via www.JordWeb.dk

Når du anmelder jorden, skal du sikre dig, at jorden analyseres og klassificeres som angivet i Herlev Kommunes Jordflytningsreglulativ og "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1479 af 12. december 2007".

Hvis Center for Teknik og Miljø ikke anmoder om supplerende bemærkninger, må du flytte jorden 4 uger efter anmeldelse. Dog kan jorden flyttes umiddelbart efter anmeldelse, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen.

Hvis du vil flytte jord fra et areal, der er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, skal Herlev Kommune have godkendt en plan for jordens håndtering inden anmeldelsen.

Skal du flytte under 1 m³ jord, kan du aflevere jorden på Genbrugsstationen uden anmeldelse.

Har du spørgsmål, så skriv til tm@herlev.dk eller til Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Sidst opdateret 10/03 2016