Jord

Ansøg om jordflytning, se om din grund er forurenet, og hvad du skal gøre, hvis du skal bygge på en forurenet grund.

Skal du flytte jord?

Hvis du skal flytte jord over 1 m³ skal du anmelde det.

Er din grund forurenet?

Hvis du støder på forurening på en ejendom, er du forpligtet til straks at standse eventuelt bygge- og anlægsarbejde og anmelde det til Herlev Kommune. Dette gælder uanset, om jorden skal flyttes eller ej.

Formålet med reglerne om jordforurening er at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Jordflytningsregulativ

I jordflytningsregulativet kan du læse, hvilke regler der gælder for håndtering af jord, som er affald, for alle borgere, grundejere og virksomheder i kommunen.

Sidst opdateret 29/08 2017

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Tlf. 44526444
tm@herlev.dk