Forside | Borger | Affald og miljø | Dyr i byen

Dyr i byen

Her kan du læse om både skadedyr og dyrehold i byen, og hvordan du skal forholde dig, hvis du er generet af disse. Det eneste skadedyr kommunen skal bekæmpe er rotter. Du kan også læse om reglerne for at have private dyrehold som f.eks. høns.

Brug altid Rotteweb, hvis der er rotter eller mistanke om rotter.

Klik hvis du har ROTTER eller vil vide mere om bekæmpelse af rotter

Kampagner (forår/efterår)

Vil du vide mere om rotters smitterisiko.

Andre dyr end rotter:

Har du haft kloakbrud?

Skal din kloak repareres af en autoriseret kloakmester og dokumentation for udført arbejde skal sendes til Herlev Kommune på denne blanket.

Fjernelse af døde dyr:

Herlev Kommune har indgået en aftale med Beredskab Øst, der omfatter fjernelse af døde dyr fra offentlig vej og plads.
Assistancen ydes efter anmodning fra borgere, kommunen, politi el. lign. og omfatter:

  • Fjernelse af døde dyr.
  • Ved mærkede/registrerede dyr søges ejerforholdet
  • oplyst, og ejer søges kontaktet.
  • Bortskaffelse og destruktion af døde dyr.

Aftalen omfatter ikke fjernelse af døde dyr fra naturområder, offentlige parker, søer, hav o.lign.

Rekvisition af assistance
Beredskab Øst ....................................... 70 25 27 29

Hvis du vil vide mere om kommunens strategi eller forebyggende rottebekæmpelse:

Sidst opdateret 24/10 2017

Rotte-01

Serviceafdelingen
Tlf. 44 52 64 70
Service@herlev.dk

Brug altid Rotteweb, hvis der er rotter eller mistanke om rotter.