Forside | Borger | Affald og miljø | Akut forurening

Hvad gør du?

Ring 112

Når der sker en akut forurening, skal du altid ringe 112

Hvis du opdager en forurening eller selv er skyld i en akut forurening, skal du omgående ringe til alarmcentralen på tlf. 112. Derefter er det alarmcentralen, der kontakter politiet, brandvæsenet og kommunen.

Hvad er en akut forurening?

En akut forurening kan være udslip af olie, benzin, kemikalier, spildevand eller en luft-, lugt- eller støjforurening.

Akut forurening kan blandt andet komme fra virksomheder, olietanke, utætte hydraulikslanger på lastbiler eller væltede tankbiler. Er du i tvivl, om det skal anmeldes, ring 112 for en sikkerheds skyld.

Sidst opdateret 20/01 2016