Forside | Borger | Ældre og Pension | Mødet med os

Mødet med os

Når du som ældre i Herlev Kommune har brug for hjælp eller støtte, er der en række grundlæggende forhold, som det kan være rart at få viden om. Dem har vi samlet til dig her.

Aktivt liv

Langt de fleste ældre vil helst klare så meget som muligt selv og holde sig i gang. Aktivt Liv udgør derfor en fælles arbejdsform, hvor medarbejderne har fokus på den enkelte borgers realistiske kompetencer og hans eller hendes ønsker. Læs mere...

Myndighedsområder

Et myndighedsområde træffer afgørelser inden for et afgrænset emnefelt. Dermed hører det under myndighedsområderne at vurdere om borgerne skal visiteres til de ydelser og tilbud, som de ansøger om. Det drejer sig om:

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandarden er udarbejdet for at sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de ydelser, som kommunen leverer. Det medfører at sagsbehandlerne tager udgangspunkt i kvalitetsstandarden, når de fastlægger hvilket serviceniveau, der skal tages udgangspunkt i ved tilsagn om eller afslag på en given bevilling. Læs mere...

Klagemuligheder

Ønsker du at klage over den afgørelse, som Social- og Sundhedsforvaltningen har truffet? Du kan indbringe klagen for Ankestyrelsen, inden for en frist på fire uger. Læs mere...

Sidst opdateret 09/05 2017
Kontakt

Center for Job, unge og Borgerservice

Tlf. 44 52 70 60
Kontakt os

Center for Omsorg og Sundhed

Tlf. 44 52 61 50
Kontakt os

Pension og boligstøtte - kontakt Udbetaling Danmark

Kongens Vænge 8
3400  Hillerød
Pension tlf. 70 12 80 61     
Boligstøtte tlf. 70 12 80 63