Forside | Borger | Ældre og Pension | Hjælp og pleje

Hjælp og pleje

Vi tilbyder en række ting, der kan være med til at gøre din hverdag lettere.

Hjemmehjælp

Du kan ansøge om hjælp til praktiske opgaver hos Visitationen hvis ikke der er andre i husstanden, som kan udføre opgaverne. Afgørelsen om hvilken hjælp du kan få træffes på grundlag af en vurdering af dit behov. Læs mere...

Hjemmesygepleje

Hvis ikke du kan komme omkring så kan du få sygepleje i dit eget hjem i forbindelse med sygdom, kroniske lidelser og optræning. Plejen sker efter lægehenvisning. Læs mere...

Ambulant sygepleje

Hvis du er mobil og kan færdes ude så kan du få sygepleje på en af kommunens to sygeplejeklinikker i forbindelse med sygdom, kroniske lidelser og optræning. Læs mere...

Plejeorlov

Der findes to typer af plejeorlov: Orlov til pasning af nærtstående og orlov til pasning af døende. Læs mere...

Sundhedsafdelingens omsorgstandpleje

Formålet med omsorgstandpleje er at sikre god tyggefunktion og forebygge og fjerne smerter i mundhulen. Det er et tilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.  Læs mere...

Sidst opdateret 09/05 2017
Kontakt

Center for Job, unge og Borgerservice

Tlf. 44 52 70 60
Kontakt os

Center for Omsorg og Sundhed

Tlf. 44 52 61 50
Kontakt os

Pension og boligstøtte - kontakt Udbetaling Danmark

Kongens Vænge 8
3400  Hillerød
Pension tlf. 70 12 80 61     
Boligstøtte tlf. 70 12 80 63