Forside | Borger | Ældre og Pension | Genoptræning og forebyggende tilbud

Genoptræning og forebyggende tilbud

Der er forskellige muligheder for at træne hvis du fx oplever et fald i funktionsniveauet eller har brug for at vedligeholde dine færdigheder. Læs om genoptræning, vedligeholdende træning, tilbud for demente og fysioterapi.

Tre typer genoptræning

Almen genoptræning tager udgangspunkt i Sundhedsloven § 140 og foregår efter indlæggelse på hospital. Den varetages af kommunen på baggrund af den genoptræningsplan hospitalet har udarbejdet.

Specialiseret genoptræning tager udgangspunkt i Sundhedsloven § 140 og foregår efter udskrivelse fra hospital, men varetages af hospitalet.

Genoptræning uden forudgående indlæggelse på hospital tager udgangspunkt i Serviceloven § 86. Denne kan komme på tale hvis du har fået et pludseligt fald i funktionsniveau i forbindelse med f.eks. langvarig sygdom eller fald. Læs mere...

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er et visiteret tilbud efter Serviceloven §86 stk. 2. Tilbuddet omhandler vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Formålet er at sætte borgeren i stand til at gennemføre dagligdagens aktiviteter så selvstændigt som muligt. Læs mere...

Tilbud for demente

Demens er et begreb for en række sygdomstilstande i hjernen der kan ramme voksne i alle aldre men hyppigst ældre mennesker. Symptomer på demens kommer ofte langsomt og viser sig forskelligt. Herlev Kommunens demenskoordinatorer yder rådgivning på området. Læs mere...

To slags fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi hos en privatpraktiserende fysioterapeut er målrettet borgere med bestemte kroniske sygdomme. Fysioterapi på klinik er målrettet borgere med andre lidelser. Det er din praktiserende læge der kan henvise til begge typer fysioterapi. Læs mere...

Yderligere information

Du kan finde flere oplysninger i Herlev Kommunes Kvalitetsstandard for træningsområdet.

Sidst opdateret 09/05 2017
Kontakt

Genoptræningsafdelingen

Lærkegaard Center
Persillehaven 28
2730 Herlev
Tlf. 4452 6265
Kontakt os

Dagcenter

Lille Birkholm Center
Sennepshaven 2
2730 Herlev
Tlf. 4452 6202

Teamleder Ulla Stensberg tlf. 4452 6201