Forside | Om kommunen | Valg | Opstilling som kandidat til kommunalvalget

Opstilling som kandidat til kommunalvalget

For at stille op til et kommunalvalg skal du opføres på en kandidatliste. En kandidatliste skal i Herlev Kommune være underskrevet af mindst 25 vælgere (stillere) og være udfyldt på Social- og Indenrigsministeriets formular for kommunale og regionale valg. Læs mere...

Når ministeriets formular til kommunalvalget 2017 er klar, vil du kunne finde link på herlev.dk/valg.

Du kan indlevere kandidatliste til kommunalvalget den 21. november 2017 i perioden fra den 19. september 2017 til den 3. oktober 2017, kl. 12.

Frister for indlevering af kandidatlister

Kandidatlister til kommunalvalget den 21. november 2017 kan indleveres til Herlev Kommunes valgsekretariat frem til den 3. oktober 2017, kl. 12. Du kan tidligst indlevere en kandidatliste til kommunalvalget i 2017 fra 9 uger før valgdagen, dvs. 19. september 2017.

Vær opmærksom på, at fristerne er fastsat i valglovgivningen, og at kommunen uanset årsagen ikke har mulighed for at ændre på dem.

Hvad sker der, når kandidatlisten er afleveret?

Efter udløbet af afleveringsfristen undersøger Herlev Kommune, om rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige, og om kandidaterne kan godkendes. Den, der indleverer en kandidatliste, modtager kvittering ved afleveringen eller via sikker e-mail.

Hvis en kandidatliste har væsentlige mangler eller en kandidat på listen skal slettes, vil kontaktpersonen på kandidatlisten senest lørdag den 7. oktober 2017 (4 dage efter fristens udløb og 45 dage før valgdagen) blive underrettet herom. I så fald kan mangler ved kandidatlisten blive ændret frem til mandag den 9. oktober 2017, kl. 12.

Kommunen kan ikke dispensere for disse frister, og kandidatlister/kandidater kan derfor risikere ikke at komme i betragtning til kommunalvalget, hvis kandidatlisten ikke er korrekt udfyldt inden fristernes udløb.

De gyldige kandidatlister og kandidater bliver snarest efter godkendelsen bekendtgjort de steder, hvor der kan brevstemmes i kommunen, og medtaget på stemmesedlen til kommunalvalget.

Frist for tilbagekaldelse af kandidatlister og anmeldelse af listeforbund eller valgforbund

Mandag den 9. oktober, kl. 12 (43 dage før valget) er:

  • Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatlister
  • Sidste frist for anmeldelse af listeforbund eller valgforbund
  • Sidste frist for tilbagekaldelse af listeforbund eller valgforbund
Sidst opdateret 10/05 2017