Kommunalvalg i Herlev Kommune 2017

Der skal vælges 19 medlemmer til Herlev Kommunalbestyrelse, når der er kommunalvalg tirsdag den 21. november 2017. Afstemningen finder sted mellem kl. 08.00-20.00

Hvem kan stemme?

Valgret til kommunalbestyrelsen har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl (er tilmeldt folkeregistret) i kommunen, og herudover enten:

 1. har dansk indfødsret
 2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union 3. er statsborger i Island eller Norge eller 4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste tre år forud for valgdagen. Desuden har statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er fyldt 18 år og er registreret i Udenrigsministeriets protokol, valgret.

Hvem kan stille op?

Valgbar til kommunalbestyrelsen er enhver, der har valgret til kommunalbestyrelsen og som senest kl. 12.00 mandagen 22 dage før valgdagen (mandag den 30. oktober 2017) opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Om kandidatlister
De, der opstilles til valg, opføres på kandidatlister. En kandidatliste skal opfylde følgende betingelser:

 1. For partier, der er repræsenteret i Herlev Kommunalbestyrelse i dag, og hvor der ikke er sket væsentlige ændringer, er der mulighed for at anmode om fritagelse for kravet om mindste antal stillere. Dette gøres på selve kandidatlisten. Kandidatlisten skal være indleveret tidligst tirsdag den 5. september 2017 og senest tirsdag den 19. september 2017, kl. 12.00.
 2. For partier, der ikke er repræsenteret i Herlev Kommunalbestyrelse i dag, eller kandidatlister, der er repræsenteret i Herlev Kommunalbestyrelse, men hvor der er sket væsentlige ændringer, er der krav om, at mindst 25 og højest 50 vælgere (stillere) skal underskrive en kandidatliste med højest 23 kandidater Kandidatlisten skal være indleveret tidligst tirsdag den 19. september 2017 og senest tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 12.00.

Blanketter til kandidatlister og anmeldelse af listeforbund og valgforbund vil blive sendt til de enkelte partier, men kan også fås ved henvendelse til

Herlev Kommunes Valgsekretariat
Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90

- eller på tlf. 44 52 71 14.

Kandidatlister m.v. skal afleveres samme sted.

Anmeldelse af valgforbund eller listeforbund

Anmeldelse af valgforbund eller listeforbund skal ske skriftligt til valgbestyrelsens formand senest mandag den 9. oktober 2017, kl. 12.00 ved aflevering til Herlev Kommunes valgsekretariat.

Stem, når du vil

Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du brevstemme, hvis du møder personligt op på et hvilket som helst folkeregister i landet. Husk at medbringe legitimation.

Du kan brevstemme i perioden 10. oktober-17. november 2017.

I Herlev Kommune foregår afstemningen i Borgerservice i rådhusets åbningstid:

 • Mandag kl. 09.00-14.00
 • Tirsdag kl. 08.00-14.00
 • Onsdag LUKKET
 • Torsdag kl. 09.00-18.00 (dog lukket mellem kl. 15.00-15.30)
 • Fredag kl. 09.00-14.00

Borgerservice holder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning på følgende dage:

 • Lørdag den 4. november kl. 10.00-14.00
 • Lørdag den 11. november kl. 10.00-14.00

Hvis du er syg eller indlagt

Er du indlagt på sygehus eller lignende, har du mulighed for at brevstemme, der hvor du er indlagt.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på selve valgdagen, og ikke kan brevstemme på institution eller boform m.v., kan du kontakte Folkeregistret på Herlev Rådhus via folkeregister@herlev.dk eller tlf. 44 52 70 48 og bede om den særlige blanket, ”Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet”.

Den udfyldte blanket skal være Folkeregistret i hænde senest torsdag den 9. november 2017, kl. 18.00. Brevstemmeafgivningen i hjemmet vil foregå i overværelse af to tilforordnede vælgere.

Ønske om andet afstemningssted

En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgning om ændret valgsted skal indgives til Herlev Kommune senest mandag den 13. november 2017 kl. 12.00.

Regionsrådsvalg

Valget til regionsrådet foregår på samme tid og sted som kommunalvalget. Der skal vælges 41 medlemmer til regionsrådet for Region Hovedstaden for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende valget, er du meget velkommen til at kontakte valgsekretariatet på tlf. 44 52 71 14 eller valg@herlev.dk

Sidst opdateret 16/08 2017