Natur- og klimarådet

Hos Natur- og klimarådet i Herlev kan du søge om tilskud til projekter, der fremmer bæredygtig udvikling i Herlev samt øger forståelsen og ansvarligheden for natur, klima og miljø.

Hos Natur- og klimarådet kan du ansøge om økonomisk tilskud til projekter, der fremmer en bæredygtig udvikling i lokalområdet samt øger borgernes forståelse og ansvarlighed for natur, klima og miljø. Rådet har valgt at prioritere projekter, som indeholder følgende:

  • Sammentænkning af miljø, natur, ressourcer, sport og sundhed
  • Nyhedsværdi og synliggørelse af projekter
  • Lokal forankring af miljø- og naturprojekterne
  • Medfinansiering, herunder i form af arbejdskraft
  • Fremme af bæredygtig udvikling og initiativer som understøtter Kommuneplanens målsætninger og Agenda21-strategien

Hvem kan søge?

Foreninger, borgere, boligafdelinger m.v., der holder til i Herlev Kommune kan søge.

Formålet med Natur- og klimarådet

Rådets formål er beskrevet i kommissoriet.

Rådet skal være et dialogforum, hvor politikere og repræsentanter for lokale foreninger mødes 4 gange årligt og diskuterer de lokale muligheder for at forankre, synliggøre og udbrede klima, miljø, natur og bæredygtig tankegang hos Herlev Kommunes borgere og virksomheder.

Rådets historie

Herlev Natur- og klimaråd erstatter i 2014 det gamle miljø- og naturråd, der blev etableret  i 2008, ved en sammenlægning af Herlev Miljøråd og Naturgruppen, med henblik på at fortsætte og styrke kontakten mellem kommunalbestyrelsen og lokale interessegrupper inden for områderne klima, miljø og natur.

Sidst opdateret 21/07 2016
Kontakt

Skriv til Bodil Lund Bøcker
Tlf. 44 52 64 41

C