Borgermøde

Fortæl os, hvordan du mener, at Herlev Kommune bedre kan ruste sig til fremtiden: Kom til borgermødet torsdag den 24. august og deltag i dialogen.

Borgermøde torsdag den 24. august kl. 19-21 i Herlev Medborgerhus

På mødet kan du høre borgmester Thomas Gyldal Petersen og kommunaldirektør Jesper Zwisler. De vil fortælle om de bærende principper og overvejelserne bag 'Kommunen tættere på borgerne', som indebærer nye måder at yde borgerservice på, der skal forbedre service- og samarbejdsoplevelsen, samt mulige fremtidsscenarier for Herlev Rådhus.

Brugerpaneler

I forlængelse af borgermødet starter vi tre brugerpaneler, der henover efteråret vil blive indkaldt til 2-3 møder. Møderne skal munde ud i anbefalinger og ideer, der vil blive fremlagt for kommunalbestyrelsen. Til borgermødet kan du melde dig til et af brugerpanelerne, hvs du har lyst til at være med til at påvirke fremtidens kommunale service og rådhus Herlev.

Spørgsmål og svar

Vi modtager og besvarer løbende dine spørgsmål. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på hjemmesiden i anonymiseret form, så andre kan læse med. Skriv til os på ktb@herlev.dk

Sidst opdateret 11/07 2017
Kontakt

Kommunen tættere på borgerne

Send os en mail