Kontakt centre og stabe

Kontakt Herlev Kommunes centre og stabe

Stab Direktionssekretariatet

Stabchef: Ulla Filtenborg, tlf. 44 52 70 04 - send en mail


Stab By og Udvikling

Stabchef: Vakant


Center for Børn, Familie og Handicap

Centerchef: Cecilie Engell, tlf. 44 52 71 20 - send en mail


Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef: Michael Hougaard Olsen, tlf. 44 52 71 25 -  send en mail


Center for Ejendomme og Intern Service

Centerchef: Karen Dilling, tlf. 44 52 64 69 - send en mail

  • Fællespostkasse til Center for Ejendomme og Intern Service: ceis@herlev.dk

Center for IT, Personale og Økonomi

Centerchef: Claus Chammon, tlf. 44 52 70 71 - send en mail


Center for Job, Unge og Borgerservice

Centerchef: Birgitte Kjeldsen, tlf. 44 52 55 29 - send en mail


Center for Omsorg og Sundhed

Centerchef: Christian Bartholdy, tlf. 44 52 61 30 - send en mail


Center for Teknik og Miljø

Centerchef: Jesper Raad Petersen, tlf. 44 52 64 40, mail: jesper.raad.petersen@herlev.dk

Sidst opdateret 19/01 2017
Send sikker post

Send ikke personfølsomme eller fortrolige oplysninger via mail

Vær opmærksom på, at hvis du skal sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger - fx CPR-nummer, oplysninger om indtægts-, formue- samt helbredsforhold - skal indholdet krypteres og signeres, så dine personlige oplysninger ikke kan misbruges.

Læs hvordan du sender sikker post.