Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan 65

Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 13. april 2016 vedtaget et tillæg til Lokalplan 65, der fjerner kravet til levende hegn mellem tilgrænsende ejendomme i Eventyrkvarteret.

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Lokalplanforslag 99

På borgermødet den 3. marts blev der stillet spørgsmål til en række forhold som endnu ikke var belyst. Der er derfor udarbejdet supplerende materiale. Desuden kan du også se baggrundsrapporten om trafikstøj.

Læs mere

Forslag til lokalplan 99

Kommunalbestyrelsen har den 20. januar 2016 vedtaget at sende forslag til lokalplan 99 for et blandet byområde ved Hørkær 17 -19 og Kantatevej 1 i offentlig høring. Samtidig sendes relaterede forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering i høring.

Læs mere

Nyt regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald er trådt i kraft den 17. marts 2016.

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en Kunstgræsbane med tilhørende lysanlæg. Herlev Kommune offentliggør hermed en beslutning om, at anlægsprojektet ikke VVM-vurderes.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg for udpegning af stationsnære kerneområder

Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 20. januar 2016 vedtaget at sende forslag til Tillæg 6 til Kommuneplantillæg 2013-2025 - Stationsnære kerneområder i Herlev Kommune i offentlig høring frem til 21. marts.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016