Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Meddelelse af tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS

Herlev Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS, Romancevej 16 til en vaskeplads.

Læs mere

Oprensning af sø ved Gammelgårdsvej

Herlev Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af en sø ved Gammelgårdsvej ved midlertidig tørlægning.

Læs mere

Forslag til lokalplan 106 for et foreningshus ved Gammelgaard

Kommunalbestyrelsen har den 14. september 2016 vedtaget et forslag til Lokalplan 106 for et foreningshus ved Gammelgaard, Gammel Klausdalsbrovej 436 samt Tillæg 9 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til lokalplan 105 for Nørrevang

Kommunalbestyrelsen har den 14. september 2016 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 105 for boligområdet Nørrevang samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

Læs mere

Varsel af påbud om brugstider på kunstgræsbane

Herlev Kommune varsler påbud om brugstider på kunstgræsbanen ved B73 på Ederlandsvej 23

Læs mere

Dræning af haveforeningen Islegaard

Herlev og Ballerup kommuner har godkendt, at der etableres et drænsystem i haveforeningen Islegaard, samt afgjort at drænprojektet ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere

Nødstrømsanlæg på Herlev Hospital

Offentliggørelse af afgørelse om at nødstrømsanlæg på Herlev Hospital ikke kræver en vurdering af virkning på miljøet (VVM).

Læs mere

VVM for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune har afgjort, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse før Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres.

Læs mere

Kunstgræsbane Herlev Stadion

Offentliggørelse af afgørelse om ikke-VVM-pligt for Kunstgræsbane - Herlev Stadion

Læs mere

Lokalplan for boliger ved Hørkær vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 15. juni 2016 vedtaget Lokalplan 99 for et blandet byområde ved Hørkær 17-19 og Kantatevej 1 samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Diabetescenter ved Herlev Hospital

Offentliggørelse af afgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen ved Herlev Hospital

Læs mere

Nyt regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald er trådt i kraft den 13. juli 2016.

Læs mere

Kommuneplantillæg for stationsnære kerneområder er vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 11. maj 2016 vedtaget Tillæg 6 til Kommuneplan 2013-2025 - stationsnære kerneområder i Herlev Kommune.

Læs mere

Etablering af drænsystem i H/F Islegård

Høring af etablering af drænsystem i H/F Islegård.

Læs mere

Lokalplan 101 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 20. januar 2016 vedtaget Lokalplan 101 for en tæt og lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460 samt Tillæg 4 og 5 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan 98 og kommuneplantillæg 1

Herlev Kommunalbestyrelse har den 13. maj 2015 vedtaget Lokalplan 98 for en bebyggelse med bolig og erhverv på Herlev Ringvej samt Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010-19

Offentlig høring af tillæg til spildevandsplan for kloakering af Haveforeningen Islegaard i Herlev Kommune fra 13. maj 2016 til 13. juli 2016.

Læs mere

Forslag til plejeplan for Smør- og Fedtmosen

Herlev og Gladsaxe kommuner sender hermed forslag til en ny plejeplan for det fredede område i Smør- og Fedtmosen i offentlig høring frem til den 26. juni 2016.

Læs mere

VVM redegørelse og miljørapport for udvikling af Herlev Bymidte

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning om udvikling af Herlev Bytorv. Herlev Kommune har på baggrund af anmeldelsen afgjort, at en gennemførelse af projektet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse og en miljørapport.

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse til HOFOR A/S, midlertidig udledning af byggegrubevand

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016