Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Landzonetilladelse til udestue

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. november 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af en 32 m² udestue på Skinderskovvej 106, 2730 Herlev.

Læs mere

Lokalplan 105 er vedtaget endeligt

Herlev Kommunalbestyrelse har den 14. december vedtaget Lokalplan 105 for boligområdet Nørrevang samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Høring om rørlægning af grøft ved Herlev Ringvej

Herlev Kommune har modtaget ansøgning om rørlægning af 90 m grøft langs Herlev Ringvej ved Hørkær 17-19, 2730 Herlev, matrikel 7000bn Herlev.

Læs mere

Oprensning og justering af vandhul

Herlev Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og justering af et vandhul på Gammel Klausdalsbrovej 369.

Læs mere

Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016 - 2025

En revideret plejeplan for Smør- og Fedtmosen er blevet vedtaget af Herlev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 22. september 2016.

Læs mere

Tilslutningstilladelse Herlev Hospital

Orbicon har på vegne af Herlev Hospital ansøgt om tilslutningstilladelse til udledning af byggegrubevand til den offentlige kloak i forbindelse med udgravning til blok 3 og 4, som er en del af udbygningen af Herlev Hospital.

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Norconsult A/S, har ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af vand til regnvandskloakken i forbindelse med opførelse af nye rækkehuse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse på Genbrugsstationen

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af åbningstiderne på Herlev Genbrugsstation, Marielundvej 49, så man fremover kan have døgnåbent.

Læs mere

Meddelelse af tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS

Herlev Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS, Romancevej 16 til en vaskeplads.

Læs mere

Oprensning af sø ved Gammelgårdsvej

Herlev Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af en sø ved Gammelgårdsvej ved midlertidig tørlægning.

Læs mere

Forslag til lokalplan 106 for et foreningshus ved Gammelgaard

Kommunalbestyrelsen har den 14. september 2016 vedtaget et forslag til Lokalplan 106 for et foreningshus ved Gammelgaard, Gammel Klausdalsbrovej 436 samt Tillæg 9 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til lokalplan 105 for Nørrevang

Kommunalbestyrelsen har den 14. september 2016 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 105 for boligområdet Nørrevang samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

Læs mere

Varsel af påbud om brugstider på kunstgræsbane

Herlev Kommune varsler påbud om brugstider på kunstgræsbanen ved B73 på Ederlandsvej 23

Læs mere

Dræning af haveforeningen Islegaard

Herlev og Ballerup kommuner har godkendt, at der etableres et drænsystem i haveforeningen Islegaard, samt afgjort at drænprojektet ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere

Nødstrømsanlæg på Herlev Hospital

Offentliggørelse af afgørelse om at nødstrømsanlæg på Herlev Hospital ikke kræver en vurdering af virkning på miljøet (VVM).

Læs mere

VVM for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune har afgjort, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse før Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres.

Læs mere

Kunstgræsbane Herlev Stadion

Offentliggørelse af afgørelse om ikke-VVM-pligt for Kunstgræsbane - Herlev Stadion

Læs mere

Lokalplan for boliger ved Hørkær vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 15. juni 2016 vedtaget Lokalplan 99 for et blandet byområde ved Hørkær 17-19 og Kantatevej 1 samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Diabetescenter ved Herlev Hospital

Offentliggørelse af afgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen ved Herlev Hospital

Læs mere

Nyt regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald er trådt i kraft den 13. juli 2016.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016