Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Nu kan du indstille medlemmer til naturråd

Lokale naturråd oprettes i forbindelse med arbejdet omkring Grønt Danmarkskort. Høje Taastrup Kommune fungerer som sekretariatskommune

Læs mere

Forbedret vandudskiftning i Svanesøen og ændring af Tibberup Å

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt fremme af vandløbsregulering for Tibberup Å og Svanesøen.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 107 for Diabetescenter på Herlev Hospital

Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2017 vedtaget Lokalplan 107 for Diabetescenter på Herlev Hospital.

Læs mere

Landzonetilladelse til spejderhytte

Herlev Kommune har den 13. september 2017 meddelt landzonetilladelse til genopførelse af en spejderhytte på Gammelgårdsvej.

Læs mere

VVM for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune har afgjort, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse før Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres.

Læs mere

Meddelelse af tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS

Herlev Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS, Romancevej 16 til en vaskeplads.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til forprojekt for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune har meddelt midlertidig tilslutningstilladelse til afledning af vand fra prøvepumpninger i forbindelse med forundersøgelser til Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Læs mere

Forslag til lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital i offentlig høring frem til 21. juni 2017.

Læs mere

Værebro Å vandløbsregulativ

Offentliggørelse af fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-systemet

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 110 for Hyrdindestien 11, 13 og 15

Kommunalbestyrelsen har den 16. august 2017 vedtaget Lokalplan 110 for ejendommene på Hyrdindestien 11, 13 og 15 samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543

Kommunalbestyrelsen har den 16. august 2017 vedtaget Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543 samt Tillæg 11 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 108 for Livsrum ved Herlev Hospital.

Kommunalbestyrelsen har den 16. august 2017 vedtaget Lokalplan 108 for Livsrum ved Herlev Hospital.

Læs mere

Tilslutningstilladelse Herlev Hospital

Orbicon har på vegne af Herlev Hospital ansøgt om tilslutningstilladelse til udledning af byggegrubevand til den offentlige kloak i forbindelse med udgravning til blok 3 og 4, som er en del af udbygningen af Herlev Hospital.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 samt Kommuneplantillæg 10 i offentlig høring frem til 26. juni 2017.

Læs mere

Kagsåparkens Regnvandsprojekt i fornyet VVM-høring

Gladsaxe og Herlev kommuner sender den samlede VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Kagsåparkens regnvandsprojekt i fornyet høring i perioden fra 20. juni til 15. august 2017.

Læs mere

Høring af tillæg til spildevandsplan for Herlev Ringvej

Høring af tillæg til spildevandsplan for afledning af regnvand fra Herlev Ringvej og Hovedstadens Letbanen i Herlev Kommune

Læs mere

Midlertidig tilladelse til spildevandskloakken i forbindelse med tømning af vandtank på Tubberupvænge

Pålsson Arkitekter A/S, har på vejene af Herlev Boligselskab, Tubberupvænge II ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af vand til spildevandskloakken i forbindelse med tømning af vandtank på Tubberupvænge 29-71.

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til spildevandskloakken til projekt på Toggangen

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning fra HOFOR om afledning af vand til kloak i forbindelse med renovering af vandledning på Toggangen.

Læs mere

Høring om trafiksikkerhedstiltag på Hørkær

Mellem Vasekær og Glødelampen er der udarbejdet et forslag om trafiksikkerhedstiltag for at forbedre trafiksikkerheden. Forslaget er i høring frem til mandag den 15. maj 2017.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016