Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af letbanen i Herlev Kommune

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af letbanen i Herlev Kommune

Herlev Kommune sender hermed et forslag til "Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af letbanen i Herlev Kommune" i høring.

Hele forskriften kan ses her.

Forslaget sendes i høring hos alle i Herlev Kommune, som har interesse i sagen.

Forskriften udstikker retningslinjer for miljøhensyn ved anlægsarbejdet samt de nødvendige ledningsomlægninger, heriblandt arbejdstider, aktiviteter og støv.

Normal arbejdstid for stærkt støjende aktiviteter er i forskriften defineret til mandag-fredag kl. 06.00-22.00 og weekender kl. 08.00-18.00.  I tidsrummet kl. 22-6 på hverdage samt i weekenderne mellem kl. 18-8 kan mindre støjende aktiviteter fortages. Alle arbejder skal i videst muligt omfang udføres på hverdage i tidsrummet kl. 6-22 samt i weekender kl. 8-18.

Der må i særlige tilfælde fortages støjende eller særligt støjende anlægsarbejder udenfor den normale arbejdstid, hvis
a)    trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført, eller
b)    hvor en sammenhængende arbejdsgang er nødvendigt for, at arbejdet kan udføres.

Har I bemærkninger til forslaget, kan disse sendes til Herlev Kommune, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller via e-mail tm@herlev.dk . Evt. bemærkninger skal sendes skriftligt og være modtaget af Herlev Kommune inden høringsfristens udløb den 15. februar 2017.

Sidst opdateret 20/01 2017