Herlev passer på Herlev

Herlev skal være en tryg by for alle borgere. For vores børn, for vores ældre, for vores unge – og for dig! Derfor har Herlev Kommune startet et samarbejde med Københavns Vestegns Politi om at inddrage Herlevs borgere i at bevare et trygt og kriminalitetsfrit lokalsamfund. Vi kalder samarbejdet for Herlev passer på Herlev.

Et samarbejde mellem kommune, politi og borgere

Herlev passer på Herlev er et samarbejde på tværs af Herlev Kommune, Københavns Vestegns Politi og kommunens borgere om at bevare Herlev som et trygt lokalsamfund.

Samarbejdsformen bruges allerede med succes i bl.a. England og Canada – nu bliver den testet i Danmark med Herlev som en af foregangskommunerne.

Tanken bag samarbejdet er, at der hos borgerne er ressourcer, som hverken politi eller kommune kan tilbyde alene. Tryghed skaber vi i fællesskab, og derfor inviteres borgerne til at spille en mere aktiv rolle, end de gør i dag. Det kan ske gennem tryghedsvandringer – borgere der i fællesskab lufter hunde, løbeklubben der fast lægger ruten forbi stationen eller nabohjælp for blot at nævne et par muligheder.

Som kommune skal vi fortsat løfte vores del af ansvaret fx ved at intensivere SSP-indsatsen der, hvor vi ved, at borgerne kan føle sig utrygge.

Det særlige ved Herlev

Herlev er kendt for at have et stærkt fællesskab. Det ser man bl.a. i Herlevs rige foreningsliv med alt fra store idrætsforeninger til små teaterforeninger.
I Herlev er der desuden tradition for, at borgere enten bliver boende eller vender tilbage til Herlev. Det gør de sociale bånd stærke.

Netop Herlevs stærke fællesskab er et godt afsæt for et initiativ som Herlev passer på Herlev. Vi ser det i andre vellykkede samarbejder, fx Herlev siger nej til hash, hvor mange aktører står sammen om en fælles indsats.

Et pilotprojekt

Herlev passer på Herlev starter som et pilotprojekt, hvor vi skal finde ud af, hvilke ideer der kan bruges, og hvordan borgerne kan deltage. I takt med vores erfaringer, udvider vi samarbejdet med flere borgergrupper.

Tidsplan for Herlev passer på Herlev

  • Tirsdag den 28. marts 2017: Møde med bolig-, andels- og grundejerforeninger om Nabohjælp. Hvad er mulighederne med Nabohjælp, og hvordan kommer man i gang?
  • Februar 2017: Borgermøde: Præsentation af tryghedsskabende indsatser, som frivillige kan tilmelde sig.
  • Januar 2017: Møde i borgerpanelet. Forberedelse af tryghedsskabende indsatser. Indsatserne fungerer som pilotprojekter, der kan give erfaringer med samarbejdet mellem kommune, politi og borgere.
  • November 2016: Nedsættelse af et borgerpanel med repræsentanter fra Ældrerådet, grundejerforeninger, afdelingsbestyrelser, sportsklubber og Handelstandsforeningen. Repræsentanterne ved, hvad der rører sig blandt borgerne, og hvor der er behov for at sætte ind med aktiviteter, der kan styrke trygheden.
  • Oktober 2016: Borgermøde i samarbejde med Københavns Vestegns Politi. Introduktion af samarbejdet mellem kommune, borger og politi.

Spørgsmål og svar

Er Herlev mere belastet end andre kommuner?

Nej, kriminaliteten i Herlev har været faldende siden 2009 på langt de fleste områder. Kun i forbindelse med tricktyverier samt indbrud i beboelse har vi set en mindre stigning (Datakilde: Københavns Vestegns Politi, Polmap lite.).

Er samarbejdet skabt for at politiet kan spare penge?

Nej, politiet, og Herlev Kommune for den sags skyld, skal blive ved med at løse de opgaver, de hele tiden har løst.

Men puljer vi ressourcerne og inviterer borgerne til at tage et ansvar, kan vi i fællesskab øge trygheden. Det ved vi fra udlandet, hvor man har gode erfaringer med et lignende samarbejde.

Hvordan sikrer vi, at borgerne ikke påtager sig politiopgaver?

Det er ikke en del af samarbejdet, at borgerne skal påtage sig politiets opgaver. Borgernes rolle er nøje defineret og handler alene om at være opmærksomme på hinanden og udvise almindelig hjælpsomhed.

Hvem kan være med?

I princippet alle borgere i Herlev. Da Herlev passer på Herlev starter som et pilotprojekt, inviterer vi i begyndelsen udvalgte fællesskaber, eksempelvis vores borgerpanel, til at deltage. Men som initiativet udvikler sig, kan alle interesserede komme med. Det er vores ønske, at flest mulige borgere bakker op og tager del i vores fælles ansvar for at bevare et trygt Herlev.

Sidst opdateret 17/03 2017

Kontakt

Unge – Job og Uddannelse

'Saxbo'
Vindebyvej 2
2730 Herlev

Skriv til os på Saxbo@herlev.dk

Ring til os på tlf. 20 22 45 81
Telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 13-14

Besøg  os i Saxbo om torsdagen – også uden aftale
Åbent for henvendelse hver torsdag mellem kl. 15-17

Links til uddannelse:
EGU
PAU

STU

UU-Nord

Frivillig uddannelsesmentor

Herlev Ungdomsskole