Posthusgrunden

Her kan du følge med i udviklingen af byggeriet på Posthusgrunden. Du kan bl.a. følge status og finde svar på faktuelle spørgsmål.

Lokalplan 98 vedtaget

Herlev Kommunalbestyrelse har den 13. maj vedtaget Lokalplan 98 for en bebyggelse med bolig og erhverv på Herlev Ringvej og Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025.

Se den endelige lokalplan, offentliggørelsen samt klagevejledning

Endelig vedtagelse af lokalplan 98

Kommunalbestyrelsen behandler onsdag den 13. maj 2015 lokalplan 98 for en bebyggelse med bolig og erhverv på Herlev Ringvej.

Se dagsorden og efterfølgende referat på Politiker Web

Høring af Lokalplan 98

Forslag til Lokalplan 98 og forslag til  Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 for en bebyggelse med boliger og erhverv på Herlev Ringvej (på den tidligere posthusgrund) er sendt i fornyet høring fra den 13. januar til den 10. marts 2015. Læs om høringen for Lokalplan 98.

Møde med beboergruppen fra Eventyrkvarteret

Herlev Kommune holdt den 25. februar møde med gruppen af beboere fra Eventyrkvarteret, hvor der bl.a. blev talt om trafik og volumen. Se referat fra mødet med beboergruppen fra Eventyrkvarteret.

Møde med TLC Ejendomme 18. februar 2015

Herlev Kommune og TLC Ejendomme holdt den 18. februar 2015 møde om de mange høringssvar og tekniske spørgsmål til Lokalplan 98. Se referat fra mødet med TLC Ejendomme.

Om spørgsmål og høringssvar

Herlev Kommune modtager løbende spørgsmål og høringssvar - send os en mail.

Vi besvarer konkrete, faktuelle spørgsmål løbende, og publicerer både spørgsmål og svar i Hvidbog for Lokalplan 98 (opdateret pr. 27. februar). Vi gør opmærksom på, at alle henvendelser i høringsperioden vil blive offentliggjort med navn og adresse.

Se spørgsmål

I hvidbogen kan du se alle de spørgsmål, vi har besvaret. Her kan du se alle spørgsmål vi har modtaget:

Om Lokalplan 98

Formålet med lokalplan 98 vedr. posthusgrunden er at skabe grundlag for en markant bebyggelse med center-og boligformål i det centrale Herlev.

Omdannelsen sker som en del af en revitalisering af området efter posthusets lukning og for at udnytte de forbedrede transportmuligheder, der opstår i forbindelse med etableringen af Letbanen i Ring 3.

Sidst opdateret 06/12 2016

Kontakt

Byplan

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
byplan@herlev.dk

Lars Lyndorff Krelskov
Tlf. 44 52 64 09